Tłumaczenie "przeciwdepresyjny" do języka łotewskiego:


  Słownik Polskie-łotewski

Przeciwdepresyjny - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

nefazodon (lek przeciwdepresyjny)
ist nefazodonu (antidepresants).
nefazodon (lek przeciwdepresyjny)
ist nefazodonu (antidepresants).
Zoloft i ciąża Zoloft jest częstym przeciwdepresyjny przepisywane w leczeniu ciężkiej depresji.
Zoloft un grūtniecība Zoloft ir kopīgs antidepresantu noteikts kā ārstēšanas smagu depresiju.
Paroksetynę zatwierdzono po raz pierwszy jako lek przeciwdepresyjny w 1990 r. w Wielkiej Brytanii.
Paroksetīnu pirmoreiz atļāva lietot Apvienotajā Karalistē 1990 os gados kā antidepresantu.
Paroxetin po raz pierwszy zatwierdzono jako lek przeciwdepresyjny w 1990 roku w Wielkiej Brytanii.
Paroksetīnu pirmoreiz atļāva lietot Apvienotajā Karalistē 1990 os gados kā antidepresantu.
Zmniejszenie dawki, dodając lekiem uspokajającym lub przejście na inny lek przeciwdepresyjny mogą złagodzić ten problem.
Samazinot devu, pievienojot uzlējums narkotiku vai pārejot uz citu antidepresantiem var mazināt šo problēmu.
Firma przedstawiła również wyniki innych badań, w których preparat Thymanax porównywano z sertraliną (inny lek przeciwdepresyjny).
Uzņēmums arī uzrādīja rezultātus no turpmākā pētījuma, salīdzinot Thymanax ar sertralīnu (cits antidepresants).
Firma przedstawiła również wyniki innych badań, w których preparat Valdoxan porównywano z sertraliną (inny lek przeciwdepresyjny).
Uzņēmums arī uzrādīja rezultātus no turpmākā pētījuma, salīdzinot Valdoxan ar sertralīnu (cits antidepresants).
Ponadto należy monitorować odpowiedź na lek przeciwdepresyjny u rozpoczynających leczenie Telzirem i rytonawirem pacjentów, otrzymujących ustaloną dawkę paroksetyny.
Turklāt pacientiem, kam ir nostabilizēta paroksetīna deva un tiek sākta ārstēšana ar Telzir un ritonaviru, jākontrolē atbildes reakcija pret antidepresanta lietošanu.
Depresja, myśli i zachowania samobójcze Preparat ARICLAIM nie jest wskazany w leczeniu depresji, ale jego substancja czynna (duloksetyna) występuje także jako lek przeciwdepresyjny.
Depresija, pašnāvnieciskas domas un uzvedība Lai arī ARICLAIM nav indicēts depresijas ārstēšanai, tā aktīvā sastāvdaļa (duloksetīns) ir arī antidepresants.
Trazodon (lek przeciwdepresyjny), ponieważ wystąpić mogą działania niepożądane, takie jak nudności, zawroty głowy, niedociśnienie tętnicze i omdlenie, kiedy stosowany jest z lekiem Norvir.
Trazodons (antidepresants), lietojot kopā ar Norvir var izraisīt tādas nevēlamas
Preparatu Duloxetine Boehringer Ingelheim nie należy stosować wraz z inhibitorami monoaminooksydazy (grupa leków przeciwdepresyjnych), fluwoksaminą (inny lek przeciwdepresyjny) oraz cyprofloksacyną lub enoksacyną (rodzaje antybiotyków).
Duloxetine Boehringer Ingelheim nedrīkst dot pacientiem vienlaikus ar monoamīnoksidāzes inhibitoriem (zāļu grupa depresijas ārstēšanai), fluvoksamīnu (citām zālēm depresijas ārstēšanai), ciprofloksacīnu vai enoksacīnu (antibiotikām).
4 Depresja, myśli i zachowania samobójcze Preparat YENTREVE nie jest wskazany w leczeniu depresji, ale jego substancja czynna (duloksetyna) występuje także jako lek przeciwdepresyjny.
Depresija, domas par pašnāvību un pašnāvības mēģinājumi Lai arī YENTREVE nav indicēts depresijas ārstēšanai, tā aktīvā sastāvdaļa (duloksetīns) ir arī antidepresants.
Depresja, myśli i zachowania samobójcze Preparat DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nie jest wskazany w leczeniu depresji, ale jego substancja czynna (duloksetyna) występuje także jako lek przeciwdepresyjny.
4 Depresija, pašnāvnieciskas domas un uzvedība Lai arī DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nav indicēts depresijas ārstēšanai, tā aktīvā sastāvdaļa (duloksetīns) ir arī antidepresants.
Depresja, myśli i zachowania samobójcze Preparat DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nie jest wskazany w leczeniu depresji, ale jego substancja czynna (duloksetyna) występuje także jako lek przeciwdepresyjny.
21 Depresija, pašnāvnieciskas domas un uzvedība Lai arī DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nav indicēts depresijas ārstēšanai, tā aktīvā sastāvdaļa (duloksetīns) ir arī antidepresants.
Depresja, myśli i zachowania samobójcze Preparat DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nie jest wskazany w leczeniu depresji, ale jego substancja czynna (duloksetyna) występuje także jako lek przeciwdepresyjny.
Depresija, pašnāvnieciskas domas un uzvedība Lai arī DULOXETINE BOEHRINGER INGELHEIM nav indicēts depresijas ārstēšanai, tā aktīvā sastāvdaļa (duloksetīns) ir arī antidepresants.
Dlatego, jeżeli paroksetyna jest podawana jednocześnie z preparatem Telzir i rytonawirem, zalecanym rozwiązaniem jest dostosowanie dawki paroksetyny na podstawie klinicznej oceny odpowiedzi na lek przeciwdepresyjny.
Tādēļ, lietojot paroksetīnu kopā ar Telzir un ritonaviru, ieteicamā pieeja ir paroksetīna devas titrēšana, par pamatu ņemot atbildes reakcijas pret antidepresantu klīnisku novērtējumu.
Preparatu nie należy stosować również u pacjentów przyjmujących leki 2 3 spowalniające metabolizm preparatu Thymanax w organizmie, takie jak fluwoksamina (inny lek przeciwdepresyjny) i ciprofloksacyna (antybiotyk).
Zāles nedrīkst lietot arī pacienti, kas lieto zāles, kas palēnina Thymanax noārdīšanos organismā, piemēram, fluvoksamīns (cits antidepresants) un ciprofloksacīns (antibiotikas).
Preparatu nie należy stosować również u pacjentów przyjmujących leki 2 3 spowalniające metabolizm preparatu Valdoxan w organizmie, takie jak fluwoksamina (inny lek przeciwdepresyjny) i ciprofloksacyna (antybiotyk).
Zāles nedrīkst lietot arī pacienti, kas lieto zāles, kas palēnina Valdoxan noārdīšanos organismā, piemēram, fluvoksamīns (cits antidepresants) un ciprofloksacīns (antibiotikas).
Jest to szczególnie ważne w przypadku przyjmowania leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona. fluwoksaminy (lek przeciwdepresyjny) lub cyprofloksacyny (antybiotyk) może być konieczna zmiana dawki leku ZYPADHERA.
Noteikti pastāstiet ārstam, ja lietojat zāles Parkinsona slimības ārstēšanai fluvoksamīnu (antidepresants) vai ciprofloksacīnu (antiobiotika) var būt nepieciešams mainīt Jums ievadāmo ZYPADHERA devu.
Preparatu Ariclaim nie należy 2 3 także podawać równocześnie z lekami o działaniu inhibitorów monoaminooksydazy (grupa leków przeciwdepresyjnych) ani z fluwoksaminą (inny lek przeciwdepresyjny), ani z cyprofloksacyną czy enoksacyną (rodzaje antybiotyków).
Ariclaim nedrīkst dot pacientiem vienlaikus ar monoamīnoksidāzes inhibitoriem (zāļu grupu depresijas ārstēšanai), fluvoksamīnu (citām zālēm depresijas ārstēšanai), ciprofloksacīnu vai enoksacīnu (antibiotikām).
lekami przeciwdepresyjnymi, takimi jak SSRI, wenlafaksyna i L tryptofan lub tryptanami (stosowanymi w leczeniu migreny), tramadolem (lek przeciwbólowy), linezolidem (antybiotyk), litem (stosowanym w leczeniu pewnych zaburzeń psychicznych) oraz preparatami 22 zawierającymi ziele dziurawca Hypericum perforatum (ziołowy lek przeciwdepresyjny).
22 antidepresantiem, tai skaitā SSRI, venlafaksīnu, kā arī L triptofānu un triptāniem (ko lieto, ārstējot migrēnu), tramadolu (pretsāpju līdzekli), linezolīdu (pretmikrobu līdzekli), litiju (lieto, lai ārstētu dažas psihiskas slimības) un divšķautņu asinszāļu preparātiem Hypericum perforatum (augu izcelsmes līdzekli depresijas ārstēšanai).
Preparat Remeron pod różnymi nazwami w postaci tabletek po 15, 30 i 45 mg, tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej po 15, 30 i 45 mg oraz roztworu doustnego o stężeniu 15 mg ml to lek przeciwdepresyjny o działaniu noradrenergicznym i swoiście serotoninergicznym, wskazany do stosowania w leczeniu epizodów depresji pełnoobjawowej (depresja duża).
Remeron un radniecīgo nosaukumu zāļu 15 mg, 30 mg un 45 mg tabletes, 15 mg, 30 mg un 45 mg mutē šķīstošas tabletes, 15 mg ml šķīdums perorālai lietošanai ir noradrenerģisks un specifisks serotonīnerģisks antidepresants, kas ir indicēts smagas depresijas epizožu ārstēšanai.