Tłumaczenie "czapki i podłogi" na języku bengalskim:


Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Czapki absolwenta?
গ র জ য় শন র ট প . হ য .
Rozmiar czapki?
ক ন?
Nie zgub czapki!
হ য ট স বধ ন র খ !
Wyścielimy wszystkie siedzenia i podłogi kołdrami i kocami.
আম দ র স মন র স টগ ল , প ছন র স টগ ল আর স ই স থ গ ড় র ম ঝ র অ শগ ল ক ঢ ক র খত হব ...
Zerwijcie drewno z podłogi.
ইম ট ফ ল র র ব র ড ন য় এস .
ale nie uszkodził podłogi,
ক ন ত ম ঝ র ক ন ক ষত হল ন ,
Mogę dokończyć z podłogi?
ম ট ত ন ম কথ বল ?
Ściany i podłogi, wykonano z trzystopowego betonu.
দ য় ল আর ম ঝ , সবই ত ন ফ ট ম ট কনক র ট র
Nie chciałem ci pobrudzić podłogi.
চ ই ন ত ম র ম ঝ ত রক ত ল গ থ ক ক
Nie noszę czapki w domu,a co?
আম ব স য় ক য প পর ন , ক ন? এক ম ন ট একট 58 00
z którego robi się podłogi. Przykład
ম ঝ ত র ত ব যবহ ত হয়
Foster, czy mógłbyś wstać z podłogi?
ফস ট র, ফ ল র থ ক উঠব প ল জ?
Przechodziłeś przez kuchnię, widziałeś stan podłogi.
র ন ন ঘর দ য় যখন ঢ ক ছ ...
Musisz dostać się do drzwi nie dotykając podłogi.
ত ম ক ওখ ন থ ক দরজ র দ ক য ত হব ক ন ত ম ঝ স পর শ কর য ব ন .
Wyszorowała też podłogi, sądząc po stanie jej kolan.
হ ট ত ত ই বলছ
Więc, nie wydaliśmy miliardów dolarów z podatków, żeby teleportować czapki.
ক ন ত , আমর শ ধ ট প পর বহন র জন য, ক ট ক ট সরক র ... . .. অর থ খরচ কর ন
Tutaj, jeden z byłych więźniów opowiada jak musieli oni zlizywać wodę z podłogi.
স সদ সদস যর বলছ ন য , ১২ জন অফ স র ও ব চ রক, ক হর জ ক এর ঘটন র পর ব চ র র সম ম খ ন হয় ছ
i
এব
I
প রথম
I?
আর...
I?
এব ?
I .
একট I ন ও এব র.
I...?
আর মস .
I...
এল...
I...
আচ ছ
I...
আর...
I?
ত ?
I?
ক ?
I?
ত ?
I?
তহ?
I?
আর?
I...
আর...
I...
এব ?
I?
আর?
I?
আর?

 

Powiązane Wyszukiwania: Czapki - Podłogi -