Tłumaczenie "w każdym stanie" na języku bengalskim:


Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Jest w każdym cieniu, w każdym obłoku.
প রত ট ছ য় য় ত ক দ খ য য় আর ধ য় শ র ম ঝ ও ত র অস ত ত ব ব ঝ য য় .
W każdym sklepie, na każdej ulicy, w każdym mieście, w każdym kraju.
চকল টব র ট য ক ন জ য়গ য় থ কত প র ... ...হত প র দ ক ন , হত প র র স ত য়, ব ক ন শহর , ব প থ ব র য ক ন দ শ
W każdym przypadku...
য ই হ ক... ...
W każdym razie...
য কগ ...
W każdym razie...
ব দ দ ও
W każdym razie.
হ য ব দ দ ও
W stanie Waszyngton,
আর আম জ ন ন আম ক দ খব ব ল ওয় শ টন র র স ত য়.
W każdym razie prywatną.
হ য এট অন ক প র ইভ ট.
W każdym razie dopilnuj...
যদ ক ন ঝ ম ল হয়, শ ধ খ য় ল র খব ...
Więc, w każdym razie...
ত ... য ভ ব ই হ ক
Idealny w każdym calu.
এক ব র ন খ ত ছ ল
Idealnego w każdym calu!
আর স ছ ল ন খ ত ! এক ব র সবদ ক ন খ ত !
Jest w stanie alfa.
স আলফ ত .
Nie jesteś w stanie.
আর ক ছ ই কর র ন ই.
Są w dobrym stanie.
ভ ল অবস থ য় আছ
Byłem w stanie pomóc.
ওই ব য প র স হ য য কর ছ ল ম
Kto będzie w stanie.
য ক উ য র স মর থ য আছ
W jakim jest stanie?
স ক মন আছ ?
Nie byłabyś w stanie.
ত ম প রব ন
W jakim jest stanie?
চ র জ হয় ছ ?
Nie w tym stanie.
আম ত এট ভ বত ও প র ন !
Jesteś w stanie iść?
হ টত প রব ?
Nie w tym stanie.
অন ত ত এ অবস থ য় ন .
Nie jesteś w stanie.
ত ম ওতট ক ব ল নও
Jesteś aby w stanie?
এট ত সন দ হ র খ ন , ওয় টসন অন তত, এট ত ন
Minnetonki w stanie Minnesota.
ম ন ট ক , ম ন স ট
W każdym razie piję więcej.
ব শ হল ব শ ই সই.
W każdym razie nie teraz.
এখন ন ক নভ ব ই
W każdym mieście jest podobnie.
প রত য ক শহর একই উৎপ ত
W każdym razie nie wprost.
স জ চ খ ত নয়.
Mój projekt w każdym calu.
প রত ট ইঞ চ আম ড জ ইন কর ছ .
Jest doskonały w każdym calu.
ক র প ট, ছব , আসব বপত রও চকল ট র
W każdym razie gratuluję, przeżyłeś.
অভ নন দন ত ম ট ক থ কব
W każdym razie, słyszałem wieści.
আম খবর শ ন ছ
Płynie w każdym z nas.
এট শ ধ ম ত র রক ত আম দ র সব র মধ য এট আছ

 

Powiązane Wyszukiwania: Stanie - Każdym -