Tłumaczenie "lek przeciwpadaczkowy" do języka bułgarskiego:


  Słownik Polskie-Bułgarski

Przeciwpadaczkowy - tłumaczenie : Lek przeciwpadaczkowy - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy)
лекарство).
Inovelon zawiera rufinamid, lek przeciwpadaczkowy.
Inovelon съдържа руфинамид, който е антиепилептично лекарство.
Zonegran zawiera zonisamid, lek przeciwpadaczkowy.
Zonegran съдържа зонизамид, който е антиепилептично лекарство.
Substancją aktywną zawartą w preparacie Vimpat jest lakosamid, lek przeciwpadaczkowy.
Активното вещество във Vimpat, лакозамид, е антиепилептично лекарство.
Podczas stosowania rufinamidu stwierdzono występowanie poważnego zespołu nadwrażliwości na lek przeciwpadaczkowy przebiegającego ze zróżnicowanymi objawami przedmiotowymi i podmiotowymi.
Сериозен синдром на свръхчувствителност към антиепилептични средства се е появил при свързана с руфинамид терапия.
Działanie leku zawierającego fenytoinę (lek przeciwpadaczkowy) może być zmniejszone, jeśli jednocześnie stosowany jest lek Yondelis i w związku z tym nie jest zalecane takie stosowanie leku.
Ефектът на лекарства, съдържащи фенитоин (при eпилепсия) може да бъде намален, ако се прилагат заедно с Yondelis, поради което това не се препоръчва.
Lakozamid został dopuszczony do obrotu w Unii Europejskiej (UE) w sierpniu 2008 r. jako lek przeciwpadaczkowy pod nazwą handlową Vimpat.
Локазамид е разрешен в Европейския съюз (ЕС) от август 2008 г. като антиепилептично лекарство под търговското наименование Vimpat.
Lamitrin jest stosowany w leczeniu skojarzonym, jednak może zostać zastosowany jako pierwszy lek przeciwpadaczkowy włączany do leczenia zespołu Lennox Gastaut.
терапия, но може да се използва и като начално антиепилептично лекарство (АЕЛ), с което да се започне при синдрома на Lennox Gastaut.
Dawka preparatu Inovelon jest uzależniona od wieku i masy ciała pacjenta, jak również tego, czy pacjent przyjmuje także walproinian (inny lek przeciwpadaczkowy).
Дозата на Inovelon зависи от възрастта и теглото на пациента, както и от това, дали пациентът приема също валпроат (друго антиепилептично лекарство).
Po opanowaniu objawów padaczki przez leczenie skojarzone wspomagający lek przeciwpadaczkowy może być wycofany, a pacjenci mogą kontynuować leczenie jedynie preparatem Lamictal w monoterapii.
След постигане на контрол върху заболяването при комбинирана терапия, приемът на съпътстващи антиепилептични лекарства (AED) може да спре и пациентите да преминат на монотерапия с Lamictal.
Skuteczność preparatu Keppra stosowanego w monoterapii oceniano u 579 pacjentów, którzy otrzymywali albo preparat Keppra, albo karbamazepinę (inny lek przeciwpadaczkowy) przez okres do dwóch lat.
Ефективността на Keppra, използван самостоятелно, е проучена при 579 пациенти, получавали или Keppra, или карбамазепин (друго антиепилептично лекарство) за период до две години.
Niektóre leki kortykosteroidów, przeciwpadaczkowy, i przeciwdrgawkową leki mogą również przyczynić się do zmniejszenia częstości napadów.
Някои кортикостероидни лекарства, антиепилептично, и Антиконвулсионни лекарства също може да помогне за намаляване на честотата на пристъпите.
Lek TRITACE zawiera lek ramipryl.
TRITACE съдържа лекарство, наречено рамиприл.
Lek
Лек
Lek
ра на теглото е 3, 9 кг.
Lek
Лекарства, използвани за лечение на гъбични инфекции (противогъбични препарати)
Lek
Медикамент
Lek
То
Lek albańskiName
АлбанияName
Lek może
Капсулите могат да се
Lek immunosupresyjny.
Имуносупресори.
Lek Kivexa
Поглъщайте таблетката цяла с вода.
Oceniany lek
Оценяван продукт
Oceniany lek
продукт
Lek immunomodulujący.
Имуномодулиращи средства.
Przełknąć lek.
Погълнете лекарството.
LEK CYTOTOKSYCZNY.
ЦИТОТОКСИЧЕН.
Lek zn
о
Lek cytotoksyczny.
Цитотоксичен продукт.
otrzymujących lek
експозирани
Lek Czejenów!
Шайенски цяр!
Znalazłeś lek?
Откри ли лекарство?
Przyniosłam lek.
Донесох лекарствата.
Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia interakcji lek lek.
Не може да бъде изключена възможността за лекарствени взаимодействия.
Jak każdy lek, lek Tarceva może powodować działania niepożądane.
Както всички лекарства, Tarceva може да предизвика нежелани реакции.
nefazodon (lek przeciwdepresyjny)
нефазодон (антидепресант)
stosować lek Betaferon .
Трябва да приложите Betaferon
nadwrażliwość na lek
лекарствена свръхчувствителност Централен тип затлъстяване, понижен апетит, захарен диабет, дислипидемия, хипорхолестеролемия, повишен апетит
SPOWODOWANE PRZEZ LEK
Име на пациента __________________ Име на лекаря __________________
Lek pobudzający perystaltykę
Средства, повлияващи стомашно чревния мотилитет
Lek nasenny Zolpidem
Сънотворни Золпидем
Lek pobudzający perystaltykę
Агенти, повлияващи стомашно чревния мотилитет
Lek moż być
е е рп рча проа а ъм н.
Lek PREZISTA może
PREZISTA може да повиши нивата на захарта
Lek PREZISTA może
PREZISTA, може да повиши риска

 

Powiązane Wyszukiwania: Lek -