Tłumaczenie "Europejski orzecznictwo" do języka chorwackiego:


  Słownik Polskie-Chorwacki

Orzecznictwo - tłumaczenie : Europejski - tłumaczenie : Orzecznictwo - tłumaczenie : Europejski - tłumaczenie : Orzecznictwo - tłumaczenie : Europejski orzecznictwo - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Europejski foolscap
Europski foolscap
Europejski Foolscap
Europski Foolscap
PARLAMENT EUROPEJSKI,
EUROPSKI PARLAMENT, uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.
PARLAMENT EUROPEJSKI,
EUROPSKI PARLAMENT,
Morszczuk europejski
vode Unije u zonama II.a i IV.
Parlament Europejski
Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)
PARLAMENT EUROPEJSKI
1306 2013, takvi iznosi smatraju se namjenskim prihodima u smislu članaka 21. i 177.
PARLAMENT EUROPEJSKI I EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (zwane dalej stronami ),
EUROPSKI PARLAMENT I EUROPSKA INVESTICIJSKA BANKA ( strane ),
Absolute niezdolności istnieje, jeśli orzecznictwo bezwzględną maksymalnych są osiągane, niezależnie od stanu faktycznego wystąpienia zatrucia.
Apsolutna nesposobnost postoji, kada je razvio Sud apsolutne maksimalne granice postignut, bez obzira na to što zapravo događa intoksikacije.
Decyzje podejmowane przez Regionalny Komitet Sterujący zgodnie z tą procedurą muszą uwzględniać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.
Kada je pred Regionalnim upravljačkim odborom pokrenut spor u skladu sa stavkom 1., među strankama spora provodi se hitno savjetovanje.
Z uwagi na pewność prawa przepisy Nomenklatury scalonej powinny odzwierciedlać orzecznictwo, o którym mowa powyżej.
Zbog pravne sigurnosti u odredbama kombinirane nomenklature trebala bi se odražavati prethodno navedena sudska praksa.
EUROPA Parlament Europejski
EUROPA Europski parlament
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
EUROPSKI REVIZORSKI SUD
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
OPĆI PRORAČUN EUROPSKE UNIJE
EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
Revizije se obavljaju na llCU mjesta
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
MIROVINE I S NJIMA POVEZANI RASHODI
Europejski Obszar Gospodarczy
Glava 23. Humanitarna pomoć i civilna zaštita
Europejski Trybunał Obrachunkowy
Vijeće
Europejski Komitet Regionów
administracija
Europejski Bank Inwestycyjny
Europski ured za odabir osoblja (EPSO)
Europejski Bank Centralny
Ured za infrastrukturu i logistiku u Bruxellesu (OIB)
Europejski Fundusz Inwestycyjny
Ured za infrastrukturu i logistiku u Luxembourgu (OIL)
EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI
Odluka Vijeća 2006 972 EZ od 19. prosinca 2006. o posebnom programu Ideje kojim se primjenjuje Sedmi okvirni program Europske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (2007. 2013) (SL L 400, 30.12.2006., str. 243.).
Europejski Korpus Solidarności
Aktivnostima će se naglasak staviti na njihovo osposobljavanje u području nužnih digitalnih vještina te će im se pružiti pristup digitalnim tehnologijama.
EUROPEJSKI PROGRAM STATYSTYCZNY
Osiguranje pravovremenog otkrivanja organizama štetnih za bilje i njihova iskorjenjivanja
EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Odluka Vijeća (ZVSP) 2016 2383 od 21. prosinca 2016. o potpori Unije aktivnostima Međunarodne agencije za atomsku energiju u područjima nuklearne sigurnosti te u okviru provedbe Strategije EU a protiv širenja oružja za masovno uništenje (SL L 352, 23.12.2016., str.
EUROPEJSKI URZĄD DS.
Iznos namjenskih prihoda u skladu s člankom 21. stavkom 3.
EUROPEJSKI KOMITET REGIONÓW
Pilot projekt Razvoj pokazatelja za mjerenje provedbe Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini
Europejski program statystyczny
Dana 14. svibnja 1991. i 15. ožujka 1993.
Europejski Korpus Solidarności
humanitarne aktivnosti uklanjanja mina uključujući kampanje jačanja svijesti građana o protupješačkim minama za lokalne zajednice,
Europejski Korpus Solidarności
Uredbe o programu LIFE, ukupna financijska omotnica za provedbu programa LIFE za razdoblje od 2014. do 2020. iznosi 3456655000 EUR, od čega se 75 dodjeljuje potprogramu za okoliš (2592491250 EUR) i 25 potprogramu za klimatske aktivnosti (864163750 EUR).
1985 Europejski Rok Muzyki
1985. Europska godina glazbe
Europejski Rok Obywateli 2013
Europska godina građana 2013
1990 Europejski Rok Turystyki
1990. Europska godina turizma
2001 Europejski Rok Języków
2001. Europska godina jezika

 

Powiązane Wyszukiwania: Europejski - Orzecznictwo -