Tłumaczenie "gdzie uzna to za stosowne" do języka chorwackiego:


  Słownik Polskie-Chorwacki

Gdzie - tłumaczenie : Uzna - tłumaczenie : Uzna - tłumaczenie : Uzna - tłumaczenie : Gdzie - tłumaczenie : Gdzie uzna to za stosowne - tłumaczenie : Uzna - tłumaczenie : Uzna - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Wspólny Komitet może wydawać publiczne oświadczenia, jeżeli uzna to za stosowne.
Sastanke Zajedničkog odbora saziva predsjednik.
Organ arbitrażowy ma także prawo, jeśli uzna to za stosowne, zwrócić się o opinię ekspertów.
Ako arbitražno vijeće odluči da je mjera poduzeta radi usklađivanja u skladu s odredbama ove glave, ukida se suspenzija obveza ili kompenzacija, ovisno o slučaju.
Załóżmy, że ktoś tak bardzo jej pragnie, iż nie daje za wygraną, czy uzna się to za stosowne, czy nie.
Ako je želi toliko da ga je baš briga za dobre manire.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, zakończenia, poprawiania i lub uzupełniania warunków od czasu do czasu jeśli uzna to za stosowne.
Pružatelj usluge zadržava pravo da izmijeni, dopuni, suspendira ili poništi ove Uvjete s vremena na vrijeme ako smatra da je tako potrebno.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, dodawania, zakończenia, poprawiania i lub uzupełniania warunków użytkowania od czasu do czasu jeśli uzna to za stosowne.
Pružatelj usluge zadržava pravo da izmijeni, dopuni, suspendira ili poništi ove Uvjete s vremena na vrijeme ako smatra da je tako potrebno.
Podpisuje je w obecności kapitana, który może dodać do sprawozdania lub zlecić dodanie wszelkich uwag, jakie uzna za stosowne, następnie je podpisując.
provjerava podatke o ulovu u vodama Côte d'Ivoirea koji su evidentirani u očevidniku,
Zdrowego nikt nie uzna za szalonego.
Pa, evo me... U zagrljaju svoje...
To nie będzie możliwe, póki świat nie uzna mnie za zmarłego.
To neće biti moguće ako svijet ne povjeruje da ne postojim.
Jeśli Bóg pragnie przekazać swoją wiadomość jakiejś osobie, może użyć do tego, wszystkiego co uzna za stosowne i konieczne misjonarza, anioła, wizji, snu etc.
Ukoliko Bog želi saopćiti svoju poruku nekoj osobi, on može upotrijebiti koje god sredstvo smatra potrebnim misionara, anđela, viziju, snoviđenje itd.
Poprawki regulaminu turniejów Firma organizująca Wydarzenie zastrzega sobie prawo do uzupełniania regulaminu dowolnego Turnieju lub Wydarzenia oraz do nanoszenia poprawek, jakie uzna za stosowne.
Promjene pravila turnira zadržavamo pravo da dodamo ili promijenimo bilo kakva pravila turnira ili događaja, ako to smatramo prikladnim.
inne informacje, jakie Komisja uzna za istotne.
Komisija predstavlja Uniju u Zajedničkom odboru.
Jeżeli Urząd uzna to za słuszne, może on wezwać strony do zawarcia ugody.
Članak 46.
Sąd uzna cię za niewinną z powodu niepoczytalności.
Reći ćemo da nisi kriva, i to zbog ludila.
Jeśli Bóg pragnie przekazać swoją wiadomość jakiejś osobie, może użyć do tego, wszystkiego co uzna za stosowne i konieczne misjonarza, anioła, wizji, snu etc. Bóg oczywiście ma moc, aby dać wizje w obszarach, gdzie Ewangelia jest już dostępna.
Ukoliko Bog želi saopćiti svoju poruku nekoj osobi, on može upotrijebiti koje god sredstvo smatra potrebnim misionara, anđela, viziju, snoviđenje itd. Naravno, Bog isto tako može dati vizije u područjima na kojima je poruka evanđelja već dostupna.
Trzymaj klucz, a z resztą zrób... to co uważasz za stosowne. w porządku, sir.
Čuvaj ključ kod sebe i sam procjeni za ostalo.
wydaje opinie i żąda informacji od dyrektora wykonawczego oraz Komisji, jeżeli uzna to za konieczne.
Zadaće Ureda
To ignoruje deklaracji praw człowieka, To narusza konstytucyjnych wolności wypowiedzi i prawa swobody osiedlania się, narusza prywatność korespondencji, To jest bezpośredni atak na neutralność sieci i nie respektuje podstawowe prawa poszczególnych Każda oferta ich pracy na warunkach, jakie uzna za stosowne.
Ignorira deklaracija o ljudskim pravima, Time se krŠe ustavne slobode izražavanja i slobodnog poslovnog nastana prava, naruŠava privatnost komunikacije, To je izravan napad na neutralnost mreže i ne poŠtuje osnovne individualno pravo Svaki nudi svoj rad pod uvjetima koje smatra prikladnim.
Żaden sąd nie uzna majaków umierającego za zeznanie. Mamy coś poruczniku.
Nikada neće prihvatiti kao dokaz buncanja jednog samrtnika.
Jeżeli Komisja uzna to za konieczne, może zwrócić się o włączenie jej w negocjacje w charakterze obserwatora.
Službe Komisije također mogu dotičnoj državi članici skrenuti pozornost na odgovarajuće ciljeve energetske politike Unije, što uključuje ciljeve energetske unije.
Chyba wiem, gdzie znaleźć osobę za to odpowiedzialną.
Mislim da znam gdje mogu pronaći odgovornog za ovo.
Organ arbitrażowy na wniosek jednej ze Stron lub z własnej inicjatywy może z dowolnego źródła, w tym również od Stron zaangażowanych w spór, uzyskać informacje, jakie uzna za stosowne dla postępowania arbitrażowego.
Arbitražna odluka dostavlja se strankama i Odboru za trgovinu i razvoj u roku od četrdeset pet (45) dana od datuma primitka zahtjeva.
Pozwól naszej trójce zabawić naszego młodego gościa. Chyba, że uzna to za zagranie nie fair, trzech na jednego?
Dopustite da vas nas troje zabavlja... ...osim ako ne smatra da je tri na jednog nepošteno.
Określanie obowiązków i zadań swoich urzędników i sekretariatu, jeżeli uzna to za konieczne z punktu widzenia prowadzenia działalności.
Preporučiti izmjene ovih pravila i propisa.
To miejsce to Luigi... 125 ulica, zaraz za rogiem, gdzie jesteś.
To je Luigijev lokal... u 125. ulici, baš blizu ugla gdje ste sada.
Zespół arbitrażowy na wniosek jednej ze Stron lub z własnej inicjatywy może z dowolnego źródła, w tym również od Stron zaangażowanych w spór, uzyskać informacje, jakie uzna za stosowne dla postępowania zespołu arbitrażowego.
Odeljak III.
W każdym razie, poprzez użycie języka o charakterze permisywnym ( może i jeżeli uzna to za stosowne ) w art. 2 ust. 1 rozporządzenia upoważniającego WTO, prawodawca UE przyznał Komisji prawo do swobodnego decydowania o wykonaniu zalecenia WTO w odniesieniu do środka niekwestionowanego.
To tumačenje potkrijepljeno je, među ostalim, upotrebom pojma izvješće u članku 1. stavku 1. ovlašćujuće uredbe WTO a u pogledu sporne mjere, koju je Tijelo za rješavanje sporova WTO a razmotrilo i o kojoj je donijelo odluku.
W przypadku naruszenia miejscowego prawa dyrektor może podjąć decyzję o uchyleniu przywilejów lub immunitetów, jeżeli uzna to za konieczne.
Ako bračni drug ili registrirani partner zaposlenika ima plaćeno zaposlenje, zaposlenik o tome obavješćuje direktora.
Komisja może zwrócić się do zainteresowanych państw członkowskich o dodatkowe informacje, jeżeli uzna to za niezbędne do oceny wniosku.
obavješćuje državu članicu o tome da je zahtjev odbijen.
Jeżeli twórca PRIIP nie uzna za stosowne sporządzenia dla inwestorów indywidualnych dokumentów zawierających kluczowe informacje dla każdego wariantu, należy dostarczyć osobno szczegółowe informacje na temat bazowych wariantów inwestycyjnych oraz ogólne informacje na temat PRIIP.
Ovisno o vrsti i broju mogućnosti temeljnih ulaganja, izdavatelj PRIIP a treba, ako to smatra primjerenim, imati mogućnost pripremiti pojedinačne dokumente s ključnim informacijama za svaku mogućnost.
11 25 A kiedy przybył, uzna to wymiecione i urządzone.
11 25 A kad je stigao, On smatra da je swept čist i uređen.
Choć nie spodziewam się, że pan to uzna panie Holmes.
Ne očekujem vaše priznanje, gosp. Holmes.
Stan Kalifornia oficjalnie uzna mnie za zmarłego, jeśli ktoś wyzna, że mnie zabił.
Država Kalifornija reći će da sam mrtav, službeno. Ako netko kaže da me ubio.
ustanawia takie organy pomocnicze, jakie uzna za konieczne do wdrożenia postanowień niniejszej Konwencji
Nakon toga se redovni sastanci Konferencije stranaka održavaju redovito u vremenskim razmacima o kojima će odlučiti Konferencija.
Jeżeli Komisja uzna krajowy środek za nieuzasadniony, zainteresowane państwo członkowskie cofa ten środek.
Relevantni gospodarski subjekti surađuju s nadležnim tijelima.
Jeżeli Komisja uzna krajowy środek za nieuzasadniony, zainteresowane państwo członkowskie cofa ten środek.
Završno izvješće o inspekciji unosi se u elektronički sustav iz članka 95.

 

Powiązane Wyszukiwania: Stosowne - Gdzie - Uzna -