Tłumaczenie "leki przeciwkrzepliwe" do języka czeskiego:


  Słownik Polskie-Czech

Leki - tłumaczenie : Leki - tłumaczenie : Leki przeciwkrzepliwe - tłumaczenie :
Słowa kluczowe : Léky Předpis Léků Berete Prášky

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne
Antipsychotika neuroleptika
Leki uspokajające, leki nasenne
Sedativa hypnotika Klorazepát, diazepam,
Leki przeciwzakrzepowe Warfaryna Leki przeciwpadaczkowe
Antikoagulancia Warfarin Antikonvulziva
Leki przeciwzakrzepowe Warfaryna Leki przeciwpadaczkowe
Etravirin
pozostałe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, steroidy, leki przeciwbólowe, leki stosowane
jiné přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, steroidy, léky proti bolesti, přípravky k
pozostałe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, sterydy, leki przeciwbólowe, leki stosowane
jiné přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, steroidy, léky proti bolesti, přípravky k
Leki moczopędne i inne leki przeciwnadciśnieniowe
Diuretika a jiná antihypertenziva
Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne Klozapina, pimozyd
Antipsychotika neuroleptika Klozapin, pimozid
Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne Klozapina, pimozyd
Klozapin, pimozid
Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia
Antihypertenziva a vazodilatancia
NLPZ niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen), leki przeciwzakrzepowe lub doustne leki przeciwcukrzycowe.
Váš lékař také potřebuje vědět, zda užíváte přípravky doplňující draslík nebo draslík šetřící diuretika (např. amilorid, triamteren nebo spironolakton), některé léky proti bolesti (tzv. nesteroidní antirevmatika, např. ibuprofen), protisrážlivé léky nebo perorální (k vnitřnímu užití) léky na cukrovku v období, kdy užíváte Advagraf.
Lekami tymi mogą być leki wydawane na receptę, np. benzodiazepiny, silne leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe.
Mohou sem patřit přípravky předepsané Vaším lékařem včetně benzodiazepinů, silných léků proti bolesti, antipsychotik, fenobarbitalu, antihistaminik.
Należą do nich leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, środki odchudzające lub leki psychostymulujące podobne do amfetaminy, leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki przeciwhistaminowe.
Tato zahrnují dekongestiva anorektika nebo psychostimulancia amfetaminové řady antihypertenziva tricyklická antidepresiva a jiná antihistaminika.
leki psychiatryczne takich jak leki przeciwdepresyjne oraz leki anty lęk i leki neurologiczne takie jak leki anty zajęcia mogą być również związane z zaburzeniami poznawczymi.
Psychiatrické léky jako jsou antidepresiva a anti úzkost léky a neurologické léky jako je anti záchvat léky také být spojován s kognitivní poruchou.
Leki przeciwzakrzepowe i leki hamujące agregację płytek
Antikoagulancia a inhibitory agregace trombocytů
leki przeciwpsychotyczne (leki stosowane w leczeniu psychozy).
antipsychotika (léčivé přípravky používané k léčbě psychózy),
Leki przeciwnowotworowe Inne leki alkilujące, kod ATC
Farmakoterapeutická skupina protinádorové léky ostatní alkylační látky, ATC kód
Leki stosowane u ludzi i leki weterynaryjne
Humánní a veterinární léčivé přípravky
Leki
Jestliže užíváte léky obsahující nitráty nebo látky uvolňující oxid dusnatý, jako je amylnitrit.
LEKI
SPRÁVA
Leki stosowane w zakażeniach grzybiczych (leki przeciwgrzybicze) itrakonazol.
léky používané k léčení plísňových infekcí (antimykotika) itrakonazol.
niektóre leki przeciwdrobnoustrojowe (moksyfloksacyna, erytromycyna iv., pentamidyna, leki
některými antimikrobiálními léky (moxiflokacin, erytromycin podaný intravenózně, pentamidin,
5 Zwiększenie stężeń klorazepatu, diazepamu, Leki uspokajające, leki
Zvýšení plazmatických koncentrací lovastatinu a simvastatinu zvýšení rizika myopatií, včetně rhabdomyolýzy (viz bod 4. 5).
Ketokonazol i inne imidazolowe leki przeciwgrzybicze LEKI ZOBOJĘTNIAJĄCE
Ketokonazol a další imidazolová antimykotika ANTACIDA
Leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych (leki przeciwgrzybicze)
léky užívané k léčbě plísňových infekcí (antimykotika)
2 Leki stosowane u ludzi i leki weterynaryjne
2 Humánní a veterinární léčivé přípravky
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne leki przeciwpsychotyczne środki znieczulające ogólnie
Tricyklická antidepresiva Antipsychotika Anestetika
SNRI), trójcykliczne leki przeciwdepresyjne lub leki zawierające lit
Příkladem těchto léků jsou triptany (používané k léčení migrény) léky používané k léčení deprese, např.
Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne leki przeciwpsychotyczne środki znieczulające opioidy
Tricyklická antidepresiva antipsychotika anestetika narkotika
Leki w leczeniu nadciśnienia tętniczego, leki przeciwdepresyjne, leki uspokajające, leki z grupy SSRI takie jak Prozac i beta blokery (leki serca) wszystkie zostały podłączone do przypadków impotencji i utrata libido.
Léky pro léčbu hypertenze, antidepresiva a sedativa, SSRI Prozac a beta blokátory (léky na srdce) mají všechny připojené k případů impotence a ztráta libida.
Doustne leki przeciwzakrzepowe należy poinformować lekarza, jeśli przyjmuje się doustne leki przeciwzakrzepowe (leki, które rozrzedzają krew).
Antikoagulační přípravky podávané ústy informujte lékaře, pokud užíváte antikoagulační přípravky podávané ústy (přípravky ředící krev).
Leki zawierające takrolimus (leki używane do zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych
léky obsahující takrolimus (léčivo používané pro prevenci rejekce transplantovaných orgánů,
Produkty lecznicze według działania terapeutycznego LEKI PRZECIWZAKAŹNE Leki przeciwretrowirusowe
Léčivé přípravky podle terapeutických oblastí ANTIINFEKTIVA Antiretrovirové látky NRTI
Produkty lecznicze według działania terapeutycznego LEKI PRZECIWZAKAŹNE Leki przeciwretrowirusowe
13 Léčivé přípravky podle terapeutických oblastí ANTIINFEKTIVA Antiretrovirové látky
Produkty lecznicze według działania terapeutycznego LEKI PRZECIWZAKAŹNE Leki przeciwretrowirusowe
Léčivé přípravky podle terapeutických oblastí ANTIINFEKTIVA
Produkty lecznicze według działania terapeutycznego LEKI PRZECIWZAKAŹNE Leki przeciwretrowirusowe
Léčivé přípravky podle terapeutických oblastí ANTIINFEKTIVA Antiretrovirové látky
Produkty lecznicze według działania terapeutycznego LEKI PRZECIWZAKAŹNE Leki przeciwretrowirusowe
67 Léčivé přípravky podle terapeutických oblastí ANTIINFEKTIVA Antiretrovirové látky
wszelkie inne leki, w tym leki dostępne bez recepty.
jakékoliv další léky včetně těch, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
chore dziecko może otrzymywać leki przeciwzakrzepowe (leki zapobiegające krzepnięciu
Ibuprofen může
Leki oftalmologiczne leki przeciwjaskrowe i zwężające źrenicę pochodne prostaglandyny
Farmakoterapeutická skupina oftalmologika antiglaukomatika a miotika analogy prostaglandinu.
dotyczące bezpieczeństwa (PSUR) (leki weterynaryjne) (leki stosowane u ludzi)
bezpečnosti
Dostaje leki, lecz leki nie działają, ponieważ zostały sfałszowane.
Bere léky, jenže ty neúčinkují, protože jsou padělané.
Leki przeciwretrowirusowe
Antiretrovirotika
Dodatkowe leki
Další léky
Leki przeciwdrgawkowe
Antikonvulziva

 

Powiązane Wyszukiwania: Leki -