Tłumaczenie "antyarytmiczne" do języka greckiego:


  Słownik Polskie-Grecki

Antyarytmiczne - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Leki antyarytmiczne
Φαρµακευτικό
leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol).
επαναπόλωση, π. χ. αντιαρρυθμικό φάρμακο τάξης ΙΙΙ (π. χ. αμιωδαρόνη, σοταλόλη)
Do leków metabolizowanych przez CYP2D6 należą między innymi leki przecidepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne.
Παραδείγµατα φαρµάκων που µεταβολίζονται από το CYP2D6 αποτελούν τα αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά και SSRIs), τα νευροληπτικά, τα αντιαρρυθµικά φάρµακα κλπ.
Z badań klinicznych wykluczono pacjentów przyjmujących leki antyarytmiczne dla leczenia zaburzeń rytmu serca i leki przeciwpadaczkowe dla leczenia zaburzeń padaczkowych.
Ασθενείς που λαμβάνουν αντιαρρυθμική αγωγή για τον έλεγχο των αρρυθμιών και αντιεπιληπτική αγωγή για τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων αποκλείστηκαν από τις κλινικές δοκιμές.
Do leków metabolizowanych przez CYP2D6 naleza miedzy innymi leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne.
23 αποτελούν τα αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά και SSRIs), τα νευροληπτικά, τα αντιαρρυθµικά φάρµακα κλπ.