Tłumaczenie "leki antyarytmiczne" do języka greckiego:


  Słownik Polskie-Grecki

Leki - tłumaczenie : Leki - tłumaczenie : Antyarytmiczne - tłumaczenie : Leki antyarytmiczne - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Leki antyarytmiczne
Φαρµακευτικό
leki antyarytmiczne klasy III (np. amiodaron, sotalol).
επαναπόλωση, π. χ. αντιαρρυθμικό φάρμακο τάξης ΙΙΙ (π. χ. αμιωδαρόνη, σοταλόλη)
Do leków metabolizowanych przez CYP2D6 należą między innymi leki przecidepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne.
Παραδείγµατα φαρµάκων που µεταβολίζονται από το CYP2D6 αποτελούν τα αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά και SSRIs), τα νευροληπτικά, τα αντιαρρυθµικά φάρµακα κλπ.
Z badań klinicznych wykluczono pacjentów przyjmujących leki antyarytmiczne dla leczenia zaburzeń rytmu serca i leki przeciwpadaczkowe dla leczenia zaburzeń padaczkowych.
Ασθενείς που λαμβάνουν αντιαρρυθμική αγωγή για τον έλεγχο των αρρυθμιών και αντιεπιληπτική αγωγή για τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων αποκλείστηκαν από τις κλινικές δοκιμές.
Do leków metabolizowanych przez CYP2D6 naleza miedzy innymi leki przeciwdepresyjne (trójcykliczne i inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), neuroleptyki i leki antyarytmiczne.
23 αποτελούν τα αντικαταθλιπτικά (τρικυκλικά και SSRIs), τα νευροληπτικά, τα αντιαρρυθµικά φάρµακα κλπ.
LEKI PRZECIWBAKTERYJNE Leki przeciwprątkowe
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ Αντιμυκοβακτηριακά
Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne
Αντιψυχωτικά Νευροληπτικά
Leki uspokajające, leki nasenne
Κατευναστικά Υπναγωγά
Leki przeciwzakrzepowe Warfaryna Leki przeciwpadaczkowe
Αντιπηκτικά Βαρφαρίνη Αντιεπιληπτικά
Leki przeciwzakrzepowe Warfaryna Leki przeciwpadaczkowe
59 Βαρφαρίνη Αντιεπιληπτικά
...leki przeciwzapalne, leki lub zapalenie stawów, ponieważ leki te mogą...
...ή αρθρίτιδα φαρμακευτική αγωγή, γιατί αυτά τα φάρμακα μπορούν να προωθήσουν...
leki
,,,
leki
, ',,
leki
0 !
Leki
Αν παίρνετε φάρµακα που περιέχουν νιτρικά ή δότες οξειδίου του αζώτου όπως το νιτρικό αµύλιο.
LEKI
Leki moczopędne i inne leki przeciwnadciśnieniowe
Διουρητικά και άλλοι αντιυπερτασικοί παράγοντες
Leki przeciwpsychotyczne, leki neuroleptyczne Klozapina, pimozyd
Clozapine, pimozide
Leki przeciwnadciśnieniowe i leki rozszerzające naczynia
Αντιυπερτασικοί παράγοντες και αγγειοδιασταλτικά
Muszę poczekać na moje leki. Leki?
Πρέπει να περιμένω τη συνταγή μου.
pozostałe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, steroidy, leki przeciwbólowe, leki stosowane
Άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης,
pozostałe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia, sterydy, leki przeciwbólowe, leki stosowane
Άλλα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τη θεραπεία της υψηλής αρτηριακής πίεσης,
...leki przeciwzapalne, leki lub zapalenie stawów, ponieważ leki te mogą promować krwawienia.
...ή αρθρίτιδα φαρμακευτική αγωγή, γιατί αυτά τα φάρμακα μπορούν να προωθήσουν την αιμορραγία.
Leki przeciwzakrzepowe i leki hamujące agregację płytek
Aντιπηκτικά και παράγοντες συσσώρευσης αιµοπεταλίων
leki przeciwpsychotyczne (leki stosowane w leczeniu psychozy).
αντιψυχωτικά φάρµακα (φάρµακα που χρησιµοποιούνται στην αντιµετώπιση της ψύχωσης)
Leki przeciwnowotworowe Inne leki alkilujące, kod ATC
Αντινεοπλαστικοί παράγοντες Αλλοι αλκυλιωτικοί παράγοντες, κωδικός ΑTC
Leki stosowane u ludzi i leki weterynaryjne
Φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση
Lekami tymi mogą być leki wydawane na receptę, np. benzodiazepiny, silne leki przeciwbólowe, leki przeciwpsychotyczne, fenobarbital, leki przeciwhistaminowe.
Τα φάρμακα αυτά, συνταγογραφούνται από το γιατρό σας και περιλαμβάνουν τις βενζοδιαζεπίνες, τα ισχυρά αναλγητικά, τα αντιψυχωτικά, τη φαινοβαρβιτάλη, τα αντιϊσταμινικά.
Należą do nich leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej, środki odchudzające lub leki psychostymulujące podobne do amfetaminy, leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki przeciwhistaminowe.
Αυτά περιλαμβάνουν αποσυμφορητικά ανορεξιογόνα ή τύπου αμφεταμίνης ψυχοδιεγερτικά αντιυπερτασικούς παράγοντες τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά και άλλα αντιισταμινικά.
leki psychiatryczne takich jak leki przeciwdepresyjne oraz leki anty lęk i leki neurologiczne takie jak leki anty zajęcia mogą być również związane z zaburzeniami poznawczymi.
Ψυχιατρικά φάρμακα όπως αντικαταθλιπτικά χάπια και αντι άγχος φαρμακευτική αγωγή και νευρολογικά φάρμακα όπως η αντι σύλληψης φάρμακα μπορούν επίσης να συνδεθούν με τη γνωστική εξασθένιση.
Leki przeciwretrowirusowe
Αντιρετροϊικοί παράγοντες
Leki przeciwdrgawkowe
Αντισπασµωδικά
Leki przeciwgrzybicze
Αντιµυκητισιακά
Inne leki
Άλλοι παράγοντες
Leki zobojętniające
13 Αντιόξινα
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
Διγοξίνη 0. 4 mg SD Ριτοναβίρη 200 mg BID
LEKI PRZECIWDRGAWKOWE
Βαρφαρίνη Ριτοναβίρη 400 mg BID ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ
LEKI PRZECIWHISTAMINOWE
Trazodone 50 mg SD Ριτοναβίρη 200 mg BID ΑΝΤΙΪΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ
leki zawierające
φάρμακα που περιέχουν
leki moczopędne
διουρητικά
leki nasercowe
φάρμακα για καρδιακή νόσο
Potrzebne leki
Θα χρειαστείτε από το φάρμακο
LEKI PRZECIWARYTMICZNE
ΑΝΤΙΑΡΡΥΘΜΙΚΑ
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ
LEKI PRZECIWDRGAWKOWE
ΑΝΤΙΕΠΙΛΗΠΤΙΚΑ

 

Powiązane Wyszukiwania: Leki -