Tłumaczenie "czy pamiętasz" do języka macedońskiego:


  Słownik Polskie-Macedoński

Pamiętasz - tłumaczenie : Pamiętasz - tłumaczenie : Czy pamiętasz - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Czy może pamiętasz?
СЕ СЕЌАВАШ ЛИ?
Czy nie pamiętasz?
Не се сеќавате?
Czy nawet nie pamiętasz.
Што не ти ни текнува на него...
Adoro, czy pamiętasz naszą ostatnią rozmowę?
Да...
Pamiętasz?
Се сеќаваш?
Pamiętasz?
Се сеќаваш ли?
Pamiętasz?
Ме помниш ли?
Pamiętasz?
Од порано.
Pamiętasz?
Еј, повели роднино.
Pamiętasz.
С сечаваш.
Pamiętasz?
Се секаваш како тоа оди?
Nie pamiętasz?
Не се сеќаваш?
Pamiętasz mnie?
Се сеќаваш ли мене?
Pamiętasz Zosimowa?
Дали се сеќавате Zosimova?
Pamiętasz mnie?
Не се сеќаваш на мене? Види, види...
Pamiętasz mnie?
Зарем не се сеќаваш на мене?
Pamiętasz umowę.
Истата зделка. Ќе се трампиме.
Pamiętasz ojca?
Се сеќаваш ли на татко ти? Не.
Jeśli pamiętasz?
Ако се сеќаваш на тоа?
Pamiętasz, Dim?
Паметите?
Pamiętasz Merle'a?
Го знаеш Мерл, нели?
Pamiętasz go?
Што е со ова.
Pamiętasz, Em?
Се сеќаваш ли, Ем?
Pamiętasz ją?
Се сеќаваш ли на тоа?
Pamiętasz Danfortha.
Дали се сеќаваш на Ден Форест?
Pamiętasz mnie?
Па, се сеќаваш на мене?
Pamiętasz Allison?
Sam!
Pamiętasz wiadomość?
Ја запомни пораката?
Pamiętasz jak...
Се сеќаваш ли кога...
Fiftyfifty, pamiętasz?
Дали се тоа 4,000 ?
Pamiętasz mnie?
Здраво, Џек.
Pamiętasz wtedy?
Се сеќаваш што беше минатата година?
Pamiętasz jakieś?
Знаеш некоја од шегите?
Pamiętasz, kochanie?
Се сеќаваш ли на тоа мила?
Pamiętasz Janice.
Се сеќаваш на Џенис?

 

Powiązane Wyszukiwania: Czy - Tak Czy Owak -