Tłumaczenie "automatyzacja usług profesjonalnych" do języka norweskiego:


  Słownik Polskie-Norweski

Automatyzacja - tłumaczenie : Automatyzacja usług profesjonalnych - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Automatyzacja Epiphany
Epiphany automatisering
Do usług.
Ingen årsak, Don.
Do usług.
Undertegnede bestemmer her.
Do usług.
Med glede, herr dommer.
Do usług!
Sir!
Do usług.
Til Deres tjeneste.
Do usług.
TiI tjeneste.
Do usług.
Alt dere matte ønske.
Zawsze do usług.
Denne tilhører meg.
Do usług. Victor...
Norsk, til tjeneste.
Do usług, madam.
Til tjeneste...
Jestem do usług.
Jeg er rett foran deg.
Do usług, madam.
Din tjener, frue.
Częścią hotelowych usług?
Hva tar de meg for? Hotellservice?
Do usług, sir.
Til tjeneste, sir.
Pamiętaj, zawsze do usług.
Husk at denne tilhører deg.
Ja sam, do usług.
Det er deg! I egen høye person. Til tjeneste.
Do usług, pani Nelson.
Til tjeneste, mrs. Nelson.
Cóż, jestem do usług.
Tilbudet står ved lag.
Do usług szanownych pań.
Til tjeneste, mine damer.
Korzystałem z jego usług.
Jeg har benyttet meg av ham.
Kapitan Horatio Hornblower, do usług.
Kaptein Horatio Hornblower, til Deres tjeneste.
Kapitan Hornblower, do usług, sir.
Kaptein Hornblower til tjeneste, sir.
Jestem do panów usług, panowie.
Til tjeneste, mine herrer.
Do usług. Jestem panna Lee.
Er De hovmester?
Pułkownik Ben Trane, do usług.
Oberst Ben Trane, ma'am, til tjeneste.
Dziękuję za nóż. Do usług.
Takk for kniven.
Proszę bardzo. Jestem do usług.
Kom når du vil, jeg er her.
Tigranes Levantus do twoich usług.
Tigranes Levantus til tjeneste.
Marynarz Mills do usług, sir.
Mills til tjeneste, sir.
Sposób wyświetlania lokalnych usług DNS SD
Hvordan vises lokale DNS SD tjenester
Do usług, panie Thursday. Może Pan...
Til tjeneste, og måtte Herren...
Moi ludzie są do twoich usług.
Mine menn står til din tjeneste.
Dodatkowe domeny do wyszukiwania usług DNS SD
Ekstra domener som skal sjekkes for DNS SD tjenester
Zawsze do usług dla naszych umundurowanych dziewcząt.
Alltid glad for å gjøre noe for våre jenter i uniform. Går det bra?

 

Powiązane Wyszukiwania: Automatyzacja - Profesjonalnych - Usług - Podatek Od Towarów I Usług -