Tłumaczenie "Wprowadzenie do ekonomii" do języka portugalskiego:


  Słownik Polskie-Portugalski

Wprowadzenie - tłumaczenie : Wprowadzenie - tłumaczenie : Wprowadzenie - tłumaczenie : Wprowadzenie - tłumaczenie : Wprowadzenie do ekonomii - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Wróćmy więc do ekonomii.
Portanto, de volta à economia.
Wykorzystanie ekonomii do wprowadzania zmian
Utilizar a economia para gerar as mudanças necessárias
Uderzające podobieństwo do ekonomii wczesnego internetu.
Há semelhanças gritantes com o boom da Internet, não é?
Jak to się odnosi do ekonomii behawioralnej?
Como se relaciona tudo isto com finanças comportamentais?
Na zajęciach z ekonomii dostawałem wysokie noty za zrozumienie podstaw ekonomii.
Nas aulas de economia consegui notas altas pela minha compreensão das noções básicas de economia.
Magisterium z ekonomii
Licenciado em Economia
Doktorat z ekonomii
Doutorado em Economia
Wyjechaliśmy do Francji, uzyskałem tam doktorat z ekonomii,
Então, fomos para França, onde tirei doutoramento em economia.
W ekonomii funkcjonuje pojęcie pochodnej wynagrodzenia . W ekonomii funkcjonuje pojęcie pochodnej wynagrodzenia .
Por exemplo, há um princípio básico em economia do trabalho designado por diferencial de compensação .
Warunkiem zaliczenia szkoły do głównego nurtu ekonomii jest m.in.
Mas pode se referir também ao monetarismo ou à escola de Chicago.
To jeden ze sposobów wykorzystania ekonomii do wprowadzania zmian.
Esta é a única forma de utilizar a economia para gerar as mudanças necessárias.
Do programów nauczania w szkołach włączono elementy ekonomii społecznej.
A aprendizagem socioeconómica foi inserida nos currículos escolares.
Dyrekcja Generalna ds . Ekonomii
Estudos Económicos
Dyrekcja Generalna ds . Ekonomii
Economia ( Direcção Geral )
Profesor ekonomii Uniwersytetu Ateńskiego
desde 1988 Professor de Economia , Universidade de Atenas
Witajcie w ekonomii obfitości.
Bem vindos à economia da abundância.
Dochodzimy w tym momencie do kolejnego ważnego w ekonomii rozróżnienia.
Esta questão remetepara outra importante distinção em economia.
Adiunkt ekonomii , Uniwersytet Complutense , Madryt
Professor associado de Economia , Universidad Complutense , Madrid
Profesor ekonomii , Uniwersytet Complutense , Madryt
Professor de Economia , Universidad Complutense , Madrid
Ekonomii Dyrekcja Generalna Operacji Rynkowych
Direcção Geral de Economia
Miejsce ekonomii w edukacji XXXIX.
A Importância do Estudo da EconomiaXXXIX.
Dziękujemy za wynalezienie ekonomii behawioralnej.
Muito obrigado por inventares a economia comportamental.
Dzisiejsze konferencje dotyczą ekonomii behawioralnej.
A sessão de hoje é sobre economia comportamental.
Wyliczają procent rocznego wzrostu ekonomii.
Por isso, calculam a taxa percentual de crescimento anual da economia.
Jak zatem pomóc naszej ekonomii?
De que forma podemos então ajudar a nossa economia?
Ekonomii, 2. Energetyki oraz 3.
União Europeia no mundo.
Powoli ta idea przenika do nauk kognitywnych, nauk humanistycznych, ekonomii etc.
E lentamente, a ideia está a disseminar se pelas ciências cognitivas, pelas ciências humanas, pela economia, etc.
Powróćmy do rzeczywistej ekonomii i dajmy pracownikom udziały w ich przedsiębiorstwach!
Deveríamos voltar à economia real e permitir que os trabalhadores tenham participação no capital das suas empresas!
Wprowadzenie do wystawy
Galeria de imagens
Wprowadzenie do kde
Uma Introdução ao kde
Wprowadzenie do KOffice
Introdução ao KOffice
Wprowadzenie do konsole
Introdução ao konsole
Wprowadzenie do komunikatorów
Introdução às mensagens instantâneas
Wprowadzenie do kget
Tutorial do kget
Wprowadzenie do Konquerora
Introdução ao Konqueror

 

Powiązane Wyszukiwania: Wprowadzenie - Ekonomii -