Tłumaczenie "lek przeciwwymiotny" do języka rosyjskiego:


  Słownik Polskie-Rosyjski

Przeciwwymiotny - tłumaczenie : Lek przeciwwymiotny - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Znajdowała zastosowanie jako środek przeciwwymiotny (antiemeticum) .
В России хлороформ как средство для наркоза впервые применил Н. И. Пирогов.
Lek
Лек
Lek.
Лечат.
Lek (alb.
Лек (, мн.
Lek albańskiName
Албанский лекName
Albański Lek
Албанский лек
Przyniosłam lek.
Я принеса лекарства назад.
Jaki lek?
Какое лекарство?
Znów wziąłeś lek.
ы закапал капли ?
Jaki lek, Doktorze?
Какое лекарство, доктор?
Dostarczymy twój lek.
Доставим ваши лекарства.
Lek działa poprawnie.
Раствор работает идеально.
Lek Henocha. Tak.
Раствор Хеноха.
Lek... jest właściwy.
Формула верная.
Nauka wynalazła lek
У науки есть лекарство против преступности!
Co to jest lek?
Что есть лекарство?
Muszę zanieść im lek.
Я должна принести им лекарства.
Tak, ale ten lek ...
Да, но этот препарат...
A jeśli lek usłabnie?
А если препарат прекратит действие?
Twój lek zawiódł. Nie.
Ваш препарат не подействовал.
To wciąż lek doświadczalny.
Оно экспериментальное.
Oto lek o nazwie reboksetyna.
Это препарат под названием ребоксетин.
Ten lek jest bardzo skuteczny.
Очень эффективное.
Zatem, ten lek został zatwierdzony.
Ну, и как вы уже знаете лекарство было одобрено.
Lek podaje się strzykawką domięśniową
В такой набор также входит шприц для внутримышечных инъекций.
Potrzebny mi lek na kaszel.
Мне нужно лекарство от кашля.
To cudowny lek na długowieczność.
Это чудодейственное средство, дающее долголетие.
Inni ludzie wyprodukowali ten lek.
Другие придумали эти таблетки.
Ale po co im lek?
Зачем же им лекарства?
To znaczy, że lek działa.
Это значит что лекарство действует, вот и все.
Lek mógłby wywołać uszkodzenia wewnętrzne.
Это может повредить ваши внутренние органы.
Znaczy to, że lek działa.
Значит, лекарство уже действует.
Jeżeli lek się skończy, zdecydowanie umrzesz.
А если у вас кончится лекарство, вы умрёте наверняка.
Słusznie stwierdzono, że lek nie działa.
Учёные справедливо посчитали этот препарат неудачным.
Ten lek był przeznaczony na raka.
Это вещество разрабатывалось в качестве лекарства против рака.
Niech użyją lek ów z lwa...
Он применяет снадобья из льва, это очень важно.
To jest nowy lek, całkowicie nieszkodliwy.
Это успокоительное средство, новое и совершенно безобидное.
Wciąż masz lek, który wam zostawiłem.
У тебя ещё есть лекарства, оставленные мной.
Thal powiedział, że lek działa szybko.
Талы сказали что лекарства подействуют быстро.
Lek powinien wykluczać wszystkie takie reakcje.
Препарат должен был предотвратить подобные реакции.
Więc to jest twój cudowny lek?
Значит, это и есть твой чудодейстенный препарат?
Lek ogromnie obciąża śledzionę i wątrobę.
Оно сильно истощает селезенку и печень.
Lek chemioterapeutyczny oddziałuje na wszystkie te komórki.
Когда вы принимаете химиотерапевтическое средство, оно действует на все эти типы клеток.
To reboxetyna, lek antydepresyjny, który sam przepisywałem.
Есть лекарство под названием ребоксетин, я сам выписывал его своим пациентам. Это антидепрессант.
Tym razem jednak nie reagują na lek.
И в этом случае цисплатин им больше не помогает.

 

Powiązane Wyszukiwania: Lek -