Tłumaczenie "zapewnić możliwość" do języka rumuńskiego:


  Słownik Polskie-Rumuński

Zapewnić - tłumaczenie : Możliwość - tłumaczenie : Możliwość - tłumaczenie : Zapewnić możliwość - tłumaczenie : Zapewnić - tłumaczenie : Możliwość - tłumaczenie : Zapewnić możliwość - tłumaczenie : Zapewnić możliwość - tłumaczenie : Zapewnić możliwość - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Konsumentom należy zapewnić możliwość spożywania żywności nieskażonej pozostałościami pestycydów, obywatelom należy zapewnić możliwość korzystania ze środowiska naturalnego niezanieczyszczonego takimi pestycydami, a rolnikom należy zapewnić bezpieczeństwo pracy oraz możliwość produkcji produktów nowej jakości.
Consumatorii trebuie să poată mânca alimente necontaminate cu reziduuri, cetăţenii trebuie să se poată bucura de un mediu neafectat de pesticide, iar fermierii trebuie să poată lucra în siguranţă, pentru o nouă calitate a produsului.
Jednocześnie należy zapewnić możliwość stowarzyszenia przedstawicieli innych organizacji.
În acelaşi timp, trebuie prevăzută posibilitatea de asociere cu reprezentanţii altor organizaţii.
Należy zapewnić możliwość uzyskania kopii tych dokumentów na wniosek.
3 din Directiva 68 151 CEE, ea trebuie cel puţin să le ţină la dispoziţia publicului la sediu său social.
Państwa członkowskie powinny zapewnić możliwość uczestnictwa większej części społeczności.
Statele membretrebuie să asigure partici pareaîntregii comunită i.
Po czwarte, należy zapewnić możliwość dalszych działań w przyszłości.
În al patrulea rând, trebuie să existe posibilitatea unor acţiuni suplimentare în viitor.
Należy im zapewnić swobodę wyboru oraz możliwość podejmowania własnych decyzji.
Aceştia ar trebui să beneficieze de libertatea de alegere şi de oportunitatea de a decide singuri.
Należy zapewnić możliwość utrzymania poziomu zatrudnienia w Puli, Rijece i Splicie.
Ar trebui să fie posibilă menţinerea nivelului de ocupare a forţei de muncă în Pula, Rijeka şi Split.
Powinno to w maksymalnym stopniu zapewnić możliwość kontynuowania rentownej działalności gospodarczej.
Aceasta ar trebui să maximizeze oportunităţile pentru ca activităţile economice viabile să continue în aceste locuri.
Należy też zapewnić kobietom powszechną możliwość uczenia się przez całe życie.
În general, educaţia de a lungul vieţii trebuie să fie accesibilă şi femeilor.
Dodatkowo najwyraźniej zadbano o to, by zapewnić możliwość tłumienia nonkonformistycznych opinii.
În plus, în mod evident, s a avut în vedere ca opiniile nonconformiste să poată fi eliminate.
Należy zapewnić możliwość uzyskania na wniosek kopii całości lub części takiego sprawozdania.
O copie integrală sau parţială a acestui raport trebuie să poată fi obţinută prin simplă cerere.
Musimy zapewnić stosunki pracy, które wspierają zatrudnienie i dają możliwość ustawicznego kształcenia.
Trebuie să avem în vedere relaţii de muncă care să promoveze ocuparea forţei de muncă şi care să asigure învăţarea de a lungul vieţii.
Na wypadek rzadko występujących poszczepiennych reakcji anafilaktycznych, pacjentom należy zapewnić możliwość odpowiedniego leczenia.
Întotdeauna trebuie să fie disponibilă medicaţie adecvată pentru rarele cazuri de reacţii anafilactice apărute după administrarea acestui vaccin.
Należy zapewnić możliwość szybkiego wdrożenia leczenia interwencyjnego na wypadek wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości.
Este necesar ca medicaţia corespunzătoare de susţinere să fie imediat disponibilă, pentru cazul în care apar reacţii severe de hipersensibilizare.
Należy zapewnić możliwość szybkiego wdrożenia leczenia interwencyjnego na wypadek wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości.
Este necesar ca facilităţile corespunzătoare pentru terapie de susţinere să fie imediat disponibile, pentru cazul în care apare o reacţie severă de hipersensibilizare.
Należy zapewnić możliwość uzyskania na życzenie bezpłatnej kopii całości lub części takiego sprawozdania.
Trebuie să fie posibilă obţinerea la cerere a unei copii integrale sau parţiale a acestui raport, cu titlu gratuit.
A zatem, należy również zapewnić możliwość przyznawania uprawnień do płatności w takich przypadkach.
În consecinţă, în acest caz, trebuie să se prevadă de asemenea acordarea de drepturi la plată.
Analogicznie należy nadać odpowiednią siłę ogólnym systemom preferencji oraz zapewnić możliwość ich egzekwowania.
În același mod, schemelor SGP ar trebui să li se dea puterea necesară și ar trebui să poată fi puse în aplicare.
.4 Należy zapewnić możliwość odcięcia każdej sekcji tryskaczy wyłącznie za pomocą pojedynczego zaworu.
.4 Fiecare secțiune de aspersoare trebuie să poată fi izolată de un singur ventil de oprire.
Wolność, którą mieliśmy zapewnić, możliwość zmiany konfiguracji sceny, nie powinna zależeć od bieżącego budżetu.
Aşa că, a doua poziţie pe care am luat o este aceea a libertăţii pe care am furnizat o, abilitatea de a schimba configuraţia scenei ar trebui să poată fi făcută fără costuri operaţionale. Da?
Musimy również zapewnić możliwość znalezienia pracy przez kobiety i wykonywania jej na równych warunkach.
Trebuie să ne asigurăm, deci, că femeile îşi pot găsi de lucru în condiţii egale.
Jednocześnie należy zapewnić konsumentom większą przejrzystość i możliwość porównania oferowanych im cen i usług.
În acelaşi timp, ar trebui să se asigure o mai mare transparenţă şi comparabilitate a preţurilor şi serviciilor oferite consumatorilor.
Przygotować w identyczny sposób nowy worek o pojemności 100 ml, aby zapewnić możliwość kontynuowania wlewu.
Pentru continuarea perfuziei se pregăteşte o nouă pungă cu soluţie perfuzabilă a 100 ml prin procedura descrisă mai sus.
Ma to zapewnić równowagę między wszystkimi gałęziami, ponieważ każda będzie miała możliwość kontroli pozostałych dwóch.
Aceasta va asigura că nici o ramură nu va deveni vreodată prea puternică, pentru că celelate ramuri vor putea mereu să verifice puterea celorlalte două.
(24) Należy zapewnić możliwość różnicowania opłat w sposób mający wpływ na zwiększanie możliwości całego systemu.
(24) Ar trebui să existe o marjă pentru micşorarea tarifelor care contribuie la maximizarea capacităţii globale a sistemului.
Izraelowi należy zagwarantować bezpieczeństwo, natomiast ludności Gazy należy zapewnić możliwość w przyszłości życia w pokoju.
Trebuie garantată securitatea Israelului, iar locuitorii din Gaza trebuie să aibă garanţii că vor putea trăi în pace, pe viitor.
Państwo, które chce zapewnić opiekę zdrowotną wszystkim, musi mieć możliwość jej zaplanowania w ten sposób.
O ţară care doreşte să garanteze asistenţa medicală pentru toţi cetăţenii trebuie să poată planifica asistenţa în acest mod.
Trzeba przede wszystkim zapewnić tym ludziom możliwość pracy, wykorzystywania zdolności, godnego życia i odnoszenia sukcesów.
Acestor oameni va trebui să li se acorde în special posibilitatea de a munci, de a şi valorifica capacităţile, de a trăi o viaţă demnă şi de a avea succes.
Ze względu na możliwość wystąpienia nadmiernej ekspozycji farmakokinetycznej na zydowudynę należy zapewnić ścisłe kontrolowanie tych pacjentów.
Deoarece poate apărea o supraexpunere farmacocinetică la lamivudină, trebuie efectuată o monitorizare atentă privind siguranţa la aceşti pacienţi.
Aby zapewnić równy dostęp do sprzedawanego odtłuszczonego mleka w proszku, wszyscy zainteresowani powinni mieć możliwość kupna.
Pentru a asigura accesul egal la laptele praf degresat oferit spre vânzare, toate părţile interesate ar trebui să poată să cumpere.
Następnie należy zapewnić danemu przedsiębiorstwu odpowiednią możliwość wypowiedzenia się w danej kwestii i zaproponowania środków naprawczych.
Societatea în cauză are posibilitatea de a şi exprima opinia şi de a propune soluţii.
Ponadto przewoźnik musi również zapewnić tym osobom możliwość wyboru między pełnym zwrotem należności a zmianą lotu.
În plus, operatorul de transport aerian trebuie, de asemenea, să le ofere voluntarilor posibilitatea alegerii între o rambursare integrală şi redirecţionare.
Mamy moralny obowiązek zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość poznania i korzystania z prawdziwie dzikich terenów w Europie.
Avem obligaţia morală de a ne asigura că generaţiile viitoare se vor putea bucura şi vor putea profita de spaţiile naturale ale Europei.
Mamy moralny obowiązek zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość poznania i korzystania z prawdziwie dzikich terenów w Europie.
Este de datoria noastră morală să ne asigurăm că generaţia viitoare va putea vedea şi bucura de spaţiile naturale adevărate din Europa.
Powinniśmy podjąć wszelkie starania, by zapewnić możliwość wejścia w życie traktatu lizbońskiego z początkiem przyszłego roku.
Ar trebui să ne concentrăm eforturile pentru a ne asigura că Tratatul de la Lisabona poate intra în vigoare la începutul anului următor.

 

Powiązane Wyszukiwania: Zapewnić - Możliwość - Posiadający Możliwość -