Tłumaczenie "Materiał rozwiązania obsługi" do języka słowackiego:


  Słownik Polskie-Słowacki

Materiał - tłumaczenie : MATERIAŁ - tłumaczenie : Materiał rozwiązania obsługi - tłumaczenie : Rozwiązania - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Ogólny plan ma kluczowe znaczenie w wysiłkach na rzecz rozwiązania problemu naziemnej obsługi lotnictwa.
Cieľom všeobecného plánu je, aby bol kľúčom na riešenie problému kapacity v leteckej doprave na zemi.
materiał
materiál
Materiał
Materiál
Materiał archiwalny
editorial content attribute
Materiał klucza
Kategórie kľúčov
Materiał rybny
rybací materiál
Drewno, które sprawia, że graty, to materiał izolacji cieplnej, podtrzymuje stabilną wilgotność i nie wymaga specjalnej obsługi i opieki, która sprawia, że szczególnie wygodne.
Drevo, ktoré umožňuje Dříví, je vynikajúce tepelne izolačný materiál, podporuje stabilnú vlhkosť a nevyžaduje zvláštne spracovanie a starostlivosť, ktorá robí obzvlášť výhodné.
Źle przerobiłam materiał.
Celú hodinu som odučila zle.
Zdobyliśmy lepszy materiał.
A naozaj sme lepší materiál získali.
To mój materiał.
Teraz je to môj príbeh a moja kazeta.
materiał jądrowy podlega
jadrový materiál podlieha
Poświadczony materiał nasadzeniowy
Osvedčený materiál na sadenie
materiał jądrowy podlega
v Spoločenstve bezpečnostným opatreniam Euratomu podľa Zmluvy o Euratome a bezpečnostným zárukám MAAE v zmysle týchto dohôd o bezpečnostných zárukách a v zmysle ich možnej revízie a nahradenia, pokiaľ sa pre tieto dohody ustanovil rozsah platnosti podľa požiadavky Zmluvy o nešírení jadrových zbraní
Materiał z ptaków
vtáčí materiál
Z dniem rozpoczęcia okresu przejściowego każdy z krajowych banków centralnych wprowadzi własne rozwiązania zgodne z minimalnymi wymogami jednolitej obsługi, które zapewniają minimalny standard obsługi operacji przekazania kredytów bankowych w całym Eurosystemie.
Na začiatku prechodného obdobia každá národná centrálna banka zavedie svoje národné riešenie v súlade s minimálnymi jednotnými požiadavkami na služby, ktoré zaistia minimálnu úroveň služieb stanovenú Eurosystémom pre prevod bankových úverov.
materiał jądrowy oznacza każdy materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny odpowiadający definicjom tych terminów zawartym w artykule XX statutu MAEA
jadrový materiál je akýkoľvek zdrojový materiál alebo špeciálny štiepny materiál v zmysle definície týchto termínov v článku XX Štatútu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
Po prostu wrzucam materiał.
Ja to mám rád, len do hodiť k tomu.
CO2 jako materiał wsadowy.
CO2 ako východiskový materiál.
Masz dać uczniowi materiał.
Vašou úlohou ako učiteľa je dať tomuto chlapíkovi učebný materiál.
Materiał 100 naturalnej słomy
Materiál 100 prírodný slamy
1. Wysokiej klasy materiał
1. Vysoká kvalita materiálu
Materiał cambiaforma Tajemnice świata
Materiál cambiaforma Záhady sveta
Materiał amp amp wymiary.
materiál amp amp rozmery.
Materiał ABS plastik akryl
Materiál ABS plast akryl
materiał stal węglowa, narzędziowa
materiál uhlíková nástrojová oceľ
materiał węglowa stal narzędziowa
materiál karbónová nástrojová oceľ
materiał węglowa stal narzędziowa
materiál uhlíková nástrojová oceľ
Dostarczycie materiał na firanki?
Dostali ste látku na záclony?
Najpierw trzeba włożyć materiał.
Najskôr do neho zasuniete látku.
Zamierzam zatrzymać ten materiał!
Vieš, chcel by som si to odložiť.
Ciągle jesteś przymuszany, materiał, egzaminy, systemy, plany lekcji. materiał, egzaminy, systemy, plany lekcji.
Keď prídete do školy, veci sú do vás tlačené, vedomosti, skúšky, systémy, rozvrhy.
materiał jądrowy oznacza każdy materiał wyjściowy lub specjalny materiał rozszczepialny odpowiadający definicji tych terminów zawartej w artykule XX statutu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
jadrový materiál je akýkoľvek zdrojový materiál alebo špeciálny štiepny materiál v zmysle definície týchto termínov v článku XX Štatútu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu
Eurosystemu mogą udostępniać instytucjom kredytowym rozwiązania do obsługi płatności detalicznych , albo jako uczestnicy prywatnych systemów płatności detalicznych , albo przy pomocy własnych systemów .
úverovým inštitúciám služby na spracovanie retailových platieb v eurách , či už formou účasti v súkromných alebo prevádzkovaním vlastných retailových platobných systémov , s cieľom prispieť k bezpečnosti a efektívnosti platobných systémov v eurozóne .
Instrukcja obsługi
Návod na použitie
Pemetreksed może uszkadzać materiał genetyczny.
Pemetrexed môže mať geneticky škodlivé účinky.

 

Powiązane Wyszukiwania: Materiał - Rozwiązania - Obsługi -