Tłumaczenie "antydiuretycznego" do języka słowackiego:


  Słownik Polskie-Słowacki

Antydiuretycznego - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
správanie6
Niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
70
Niewłaściwe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
Neprimeraná sekrécia antidiuretické ho hormónu
hiperprolaktynemia, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
anorexia, nechutenstvo, diabetická ketoacidóza, polydipsia
hiperprolaktynemia, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego
hyperprolaktémia, neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu
Niedostateczne wydzielanie hormonu antydiuretycznego ADH
Nedostatočná sekrécia antidiuretického hormónu ADH
SIADH (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego)
SIADH (syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu)
Zaburzenia endokrynologiczne Niezbyt często nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH).
Poruchy endokrinného systému Menej časté nedostatočná sekrécia antidiuretického hormónu (ADH).
Zaburzenia endokrynologiczne Bardzo rzadko zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH).
Veľmi zriedkavé syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).
hiperprolaktynemia, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego jadłowstręt, zmniejszony apetyt, cukrzycowa kwasica ketonowa, polidypsja
hyperprolaktémia, neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu
hiperprolaktynemia, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego jadłowstręt, zmniejszony apetyt, cukrzycowa kwasica ketonowa, polidypsja
hyperprolaktémia, neprimerané vylučovanie antidiuretického hormónu anorexia, nechutenstvo, diabetická ketoacidóza, polydipsia
W kilku przypadkach hiponatremia spowodowana była przez nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH).
Pľúcne príhody (zahŕňajúce zápalové procesy premenlivej histopatológie a alebo fibrózy) boli hlásené zriedkavo.
wyniki testów czynnościowych wątroby, Hiponatremia, Zapalenie wątroby, Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang.
Abnormálne pečeňové funkčné testy, Hyponatriémia, Hepatitída, Syndróm neadekvátnej sekrécie ADH (SIADH), Zvýšený prolaktín
Nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby, Hiponatremia, Zapalenie wątroby, Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang.
Abnormálne pečeňové funkčné testy, Hyponatriémia, Hepatitída, Syndróm neadekvátnej sekrécie ADH (SIADH), Zvýšený prolaktín
W trakcie leczenia wenlafaksyną mogą wystąpić przypadki hiponatremii i (lub) zespołu nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang.
Prípady hyponatriémie a alebo syndróm neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu sa môže vyskytnúť pri užívaní venlafaxínu, obyčajne u hypovolemických alebo dehydratovaných pacientov.
Hiponatremia może być spowodowana zespołem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ang. syndrome of inappropriate anti diuretic hormone secretion SIADH).
Hyponatrémia môže byť spôsobená syndrómom neadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH).
Wrodzone kłębuszkowej moczówki prostej, choroba nerek zdolność koncentracji, spowodowany zmniejszeniem wrażliwości nerek do hormonu antydiuretycznego, takie, że nadmierne mocz jest produkowany
Vrodené nefrogénny diabetes insipidus, porucha obličiek koncentračný schopnosti, spôsobené zníženou obličiek reagovať na základe antidiuretického hormónu, také, že nadmerné moč je produkovaný
Była to martwica rozpływna mięśni poprzecznie prążkowanych (w obydwu przypadkach pacjenci byli po upadku i dłuższym unieruchomieniu) oraz nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH).
Iné dôležité nežiaduce účinky, ktoré boli zaznamenané počas klinických štúdií rasagilínu (iná dávka alebo štúdie bez kontrolnej skupiny s placebom) sa objavili u dvoch pacientov, kde obaja pacienti mali rabdomyolýzu (v oboch prípadoch došlo k pádu a dlhodobej imobilizácii) a neprimeranú sekréciu antidiuretického hormónu (ADH).
Kłębuszkowej DI, w międzyczasie, Może to być spowodowane niedoborem hormonu antydiuretycznego (ADH), która funkcjonuje w celu stymulowania mięśni kapilarnych i zmniejszenie przepływu moczu, skuteczne oszczędzanie wody dla organizmu różnych funkcji.
Nefrogénny DI, medzitým, môže byť spôsobená nedostatkom antidiuretického hormónu (ADH), ktoré funkcie stimulovať kapilárnej svaly a znížiť prietok moču, účinne zachovanie vody pre tela rôznymi funkciami.
W ostatnim okresie PSUR (od 1 września 2004 r. do 1 września 2007 r.) zgłoszono 36 przypadków hiponatremii i 8 przypadków SIADH (zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego) u osób przyjmujących mirtazapinę (Remeron).
Počas posledného obdobia periodického rozboru bezpečnosti lieku (PSUR) (od 1. septembra 2004 do 1. septembra 2007) bolo pre mirtazapín (Remeron) nahlásených 36 prípadov hyponatrémie a 8 prípadov SIADH (syndrómu neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu).
Normalna koncentracja i regulacja moczu zazwyczaj zależy od skomplikowanej interakcji hormonu antydiuretycznego (ADH), receptor białka dla ADH na kanalików nerkowych (Rura, która odgrywa rolę w filtrowaniu, reabsorpcji, i wydzielanie substancji rozpuszczonych w krwiobiegu), i nadmierne naprężenia tkanki w nerkach.
Normálna koncentrácia a regulácia moču zvyčajne závisí na komplikovanom interakciu medzi antidiuretického hormónu (ADH), proteín receptor pre ADH na obličkových tubulov (trubice, ktorá hrá úlohu v filtrovanie, reabsorpcie, a vylučovanie rozpustených látok v krvnom riečisku), a nadmerné napätie tkaniva v obličkách.