Tłumaczenie "aneks" do języka szwedzkiego:


  Słownik Polskie-Szwedzki

Aneks - tłumaczenie : Aneks - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

ANEKS
BILAGA
ANEKS 1
BILAGA I
Aneks I
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (Se bilaga I
ANEKS III
39 BILAGA III
95 Aneks
87 Bilaga
114 Aneks
105 Bilaga
Aneks I
Läkemedel som med begränsningar lämnas ut mot recept (se bilaga I
45 Aneks
42 Bilaga
ANEKS I
ANNEX I
Aneks 1).
artikel 6. 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1084 2003 (se bilaga 1).
Aneks I).
produktresumén och av de relevanta avdelningarna i bipacksedeln som anges i bilaga III för Actira med synonymer (se bilaga I).
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV ACTIVELLE MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
Aneks I).
10 BILAGA III
ANEKS II
BILAGA II
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE VERALIPRID (se bilaga I)
Aneks I).
produktresumén och av de relevanta avdelningarna i bipacksedeln som anges i bilaga III för Avalox med synonymer (se bilaga I).
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE 150 MG BICALUTAMID (se bilaga I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV BLEOMYCIN PHARMACHEMIE MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
Aneks I)
SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV CEFUROXIMAXETIL (Se bilaga I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV CIPROFLOXACIN BAYER MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV COZAAR COMP MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV COZAAR MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV CRESTOR 5 mg (se bilaga I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV DIOVAN MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS III
BILAGA III
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV Doxastad 4 mg med förlängd frisättning (med synonymer) (se bilaga I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV EFEXOR DEPOT MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV EFEXOR MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LÄKEMEDEL INNEHÅLLANDE ETORICOXIB (se bilaga I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV FENTANYL RATIOPHARM OCH SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LAMICTAL MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LANSOPON 15 MG, 30 MG, ENTEROKAPSLAR, HÅRDA (se bilaga I)
Aneks I).
Den produktresumé som föreslagits av den sökande har bedömts på grundval av den dokumentation som lagts fram och den vetenskapliga diskussionen i kommittén.
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LANSOPRAZOL HEXAL 15 MG, 30 MG, ENTEROKAPSLAR, HÅRDA (se bilaga I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV LISONORM MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS II
Fantasinamn
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV NORFLOXACININNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (se bilaga I)
ANEKS IV
BILAGA IV
ANEKS 1
BILAGA 1
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV REMERON MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
Aneks I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV RIGEVIDON (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV RISPERDAL CONSTA MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV RISPERDAL MED SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV SABUMALIN OCH SYNONYMER (SE BILAGA I)
ANEKS I)
ÖVERGRIPANDE SAMMANFATTNING AV DEN VETENSKAPLIGA UTVÄRDERINGEN AV SANOHEX OCH SYNONYMER (SE BILAGA I)

 

Powiązane Wyszukiwania: Aneks -