Tłumaczenie "angiotensyna" do języka szwedzkiego:


  Słownik Polskie-Szwedzki

Angiotensyna - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Angiotensyna I jest przekształcana w hormon angiotensyna II, który jest silnym lekiem obkurczającym naczynia krwionośne.
Angiotensin I omvandlas till hormonet angiotensin II, en kraftfull vasokonstriktor (får blodkärlen att dras samman).
Podwójna blokada układu renina angiotensyna aldosteron
Dubbel blockad av renin angiotensin aldosteron systemet
renina angiotensyna aldosteron i (lub) suplementów potasu.
systemet och eller kaliumsupplement.
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń
Angiotensin II är en kraftfull vasokonstriktor (en substans som drar ihop blodkärlen).
Angiotensyna II pobudza także proliferację komórek mięśni gładkich.
Angiotensin II stimulerar också cellproliferation hos glatt muskulatur.
Pacjenci ze wzmożoną aktywacją układu renina angiotensyna aldosteron
Patienter med kraftigt aktiverat renin angiotensin aldosteron system
Pacjenci z silnie pobudzonym układem renina angiotensyna aldosteron
Patienter med kraftigt aktiverat renin angiotensin aldosteron system
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
Angiotensin II är en kraftfull vasokonstriktor (en substans som drar ihop blodkärlen).
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
Angiotensin II är en kraftfull vasokonstriktor (ett ämne som får blodkärlen att dra ihop sig).
Inne stany związane z pobudzeniem układu renina angiotensyna aldosteron
Andra tillstånd som stimulerar renin angiotensin systemet
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
Angiotensin II är en kraftfull vasokonstriktor (en substans som gör att blodkärlen drar ihop sig).
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
Angiontensin II är en kraftfull vasokonstriktor (en substans som drar ihop blodkärlen).
Angiotensyna II, lek o silnym działaniu zwężającym naczynia krwionośne jest głównym aktywnym hormonem układu renina angiotensyna oraz ważnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii nadciśnienia tętniczego.
Angiotensin II, en potent vasokonstriktor, är det primärt aktiva hormonet hos renin angiotensinsystemet och har en central roll i patofysiologin vid hypertoni.
Angiotensyna II, lek o silnym działaniu zwężającym naczynia krwionośne jest głównym aktywnym hormonem układu renina angiotensyna oraz ważnym czynnikiem biorącym udział w patofizjologii nadciśnienia tętniczego.
Angiotensin II, en potent vasokonstriktor, är det primärt aktiva hormonet hos renin angiotensinsystemet och har en central roll i patofysiologin vid hypertension.
Angiotensyna II powoduje zwężenie naczyń, co zwiększa ciśnienie tętnicze krwi.
Angiotensin II drar ihop blodkärlen, vilket ökar blodtrycket.
Blokując receptory, z którymi zazwyczaj wiąże się angiotensyna, irbesartan hamuje
Hydroklortiazid är ett diuretikum, som är en annan typ av läkemedel för att behandla högt blodtryck.
3 Inne stany związane z pobudzeniem układu renina angiotensyna aldosteron
Andra tillstånd som stimulerar renin angiotensin systemet
33 Inne stany związane z pobudzeniem układu renina angiotensyna aldosteron
Andra tillstånd som stimulerar renin angiotensin systemet
Należy podejrzewać obecność istotnej aktywacji układu renina angiotensyna aldosteron w przypadku
Signifikant aktivering av renin angiotensin aldosteron system kan förväntas och medicinsk övervakning inkluderande monitorering av blodtryck är nödvändigt, t ex hos
Stosowanie produktów leczniczych oddziaływujących na układ renina angiotensyna aldosteron może powodować hiperkaliemię.
Behandling med läkemedel som påverkar renin angiotensin aldosteron systemet kan orsaka hyper kalemi.
Stosowanie produktów leczniczych oddziaływujących na układ renina angiotensyna aldosteron może powodować hiperkaliemię.
Behandling med läkemedel som påverkar renin angiotensin aldosteron systemet kan orsaka hyperkalemi.
Angiotensyna II pobudza również uwalnianie aldosteronu, dlatego ramiprylat wywołuje zmniejszenie wydzielania aldosteronu.
Eftersom angiotensin II även stimulerar frisättningen av aldosteron, orsakar ramiprilat en minskning av aldosteron sekretion.
Ponieważ angiotensyna II pobudza ponadto uwalnianie aldosteronu, ramiprylat powoduje spadek wydzielania aldosteronu.
Eftersom angiotensin II även stimulerar frisättningen av aldosteron, orsakar ramiprilat en minskning av aldosteron sekretion.
Angiotensyna II jest wytwarzana w organizmie człowieka i powoduje skurcz naczyń krwionośnych, podwyższając ciśnienie krwi.
Därmed höjs blodtrycket.
Poprzez blokowanie receptorów, do których zazwyczaj przyłącza się angiotensyna II, irbesartan hamuje działanie hormonu, pozwalając
Genom att blockera de receptorer som angiotensin II normalt binder till förhindrar irbesartan hormonets effekt, vilket får blodkärlen att vidga sig och blodtrycket att sjunka.
Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
Patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.
Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną w organizmie, powodującą zwężenie naczyń krwionośnych, tym samym podwyższającą ciśnienie tętnicze.
ett kroppseget ämne som gör att dina blodkärl blir trängre vilket i sin tur leder till att ditt blodtryck stiger.
Dlatego, podobnie jak w przypadku innych leków działających na układ renina angiotensyna (RAS), wskazane jest rutynowe
Liksom alla läkemedel som verkar på RAS är därför gängse övervakning av elektrolytvärdena och njurfunktionen tillrådlig hos patienter med diabetes mellitus, njursjukdom eller hjärtsvikt.
Angiotensyna II to substancja wytwarzana w organizmie powodująca skurcz naczyń i tym samym podwyższenie ciśnienia krwi.
Angiotensin II är ett kärlsammandragande ämne som finns i kroppen och kan orsaka förhöjt blodtryck.
Niewydolność serca W wyniku zahamowania układu renina angiotensyna aldosteron, można oczekiwać zmian czynności nerek u osób podatnych.
Hjärtsvikt Som en följd av hämningen av renin angiotensin aldosteronsystemet kan förändringar i njurfunktionen förväntas hos känsliga patienter.
Inne substancje działające bezpośrednio na układ renina angiotensyna (RAS) powodowały poważne zaburzenia rozwojowe płodów i śmierć noworodków.
Andra substanser som verkar direkt på RAS har orsakat grava fostermissbildningar och neonatal död.
Chorzy z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
Patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.
Jak wynika z doświadczenia w stosowaniu innych produktów leczniczych, które wpływają na układ renina angiotensyna, jednoczesne stosowanie
Om dessa läkemedel förskrivs samtidigt som hydroklortiazid telmisartan kombinationen, bör plasmanivåerna av kalium följas.
Jak wynika z doświadczenia w stosowaniu innych preparatów, które wpływają na układ renina angiotensyna, jednoczesne stosowanie powyższych
Om dessa substanser förskrivs samtidigt som hydroklortiazid telmisartan kombinationen, bör plasmanivåerna av kalium följas.
Chorzy z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
Patienter med primär aldosteronism svarar inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.
Chorzy z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
14 Patienter med primär aldosteronism svarar inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.
Chorzy z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
25 Patienter med primär aldosteronism svarar inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.
Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną organizm, która powoduje zwężenie naczyń, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.
Angiotensin II är ett kroppseget ämne som får blodkärlen att dras samman, vilket leder till att blodtrycket stiger.
Chorzy z pierwotnym hiperaldosteronizmem przeważnie nie odpowiadają na leczenie lekami przeciwnadciśnieniowymi działającymi poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
3 Patienter med primär aldosteronism svarar inte på antihypertensiva läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.
Podobnie jak inne leki działające na układ renina angiotensyna, niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe aliskirenu.
Liksom andra substanser som påverkar renin angiotensinsystemet, kan NSAID minska den antihypertensiva effekten av aliskiren.
Upośledzenie czynności nerek W następstwie zahamowania układu renina angiotensyna obserwowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek zależy od układu renina angiotensyna aldosteron, takich jak pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub wcześniejszą dysfunkcją nerek).
Nedsatt njurfunktion Förändringar av njurfunktionen, bland annat njursvikt, har rapporterats som en följd av hämningen av RAS systemet (särskilt hos patienter vars njurfunktion är beroende av renin angiotensin aldosteronsystemet, t. ex. patienter med svår hjärtsvikt eller vars njurfunktion är nedsatt sedan tidigare).
Irbesartan jest antagonistą receptora angiotensyny II , co oznacza, że blokuje w organizmie działanie hormonu o nazwie angiotensyna II.
Irbesartan är en angiotensin II receptorantagonist, vilket innebär att det blockerar effekten av ett hormon i kroppen som kallas angiotensin II.
Angiotensyna II jest substancją produkowaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych, powodując ich zwężenie.
Angiotensin II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig.
Angiotensyna II jest substancją produkowaną w organizmie, która wiąże się z receptorami w naczyniach krwionośnych powodując ich zwężenie.
Angiotensin II är ett ämne, som produceras i kroppen, och som binds till vissa strukturer (receptorer) i blodkärlen och får dem att dra ihop sig.
Hiperaldosteronizm pierwotny pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie odpowiadają na leki przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie układu renina angiotensyna.
Primär aldosteronism patienter med primär aldosteronism svarar i allmänhet inte på blodtryckssänkande läkemedel som verkar genom hämning av renin angiotensin systemet.