Tłumaczenie "przeciwwymiotny" do języka szwedzkiego:


  Słownik Polskie-Szwedzki

Przeciwwymiotny - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Blokując substancję P , preparat Cerenia działa jako lek przeciwwymiotny.
Genom att stoppa substans P verkar Cerenia som ett medel mot kräkning.
Lekarz prowadzący przepisał EMEND, lek przeciwwymiotny, aby zapobiec nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią.
Din läkare har förskrivit EMEND, ett anti emetika, för att förebygga illamående och kräkningar i samband med cytostatikabehandling.
Skuteczność preparatu Aloxi można zwiększyć dodając kortykosteroid (rodzaj leku, który może być stosowany jako lek przeciwwymiotny).
Effekten hos Aloxi kan förstärkas genom tillägg av en kortikosteroid (en typ av läkemedel som kan användas som antiemetikum).
Efekt przeciwwymiotny utrzymuje się przynajmniej przez 12 godzin, co jest korzystne, gdyż umożliwia podanie leku wieczorem, przed podróżą zaplanowaną wcześnie rano dnia następnego.
Den antiemetiska effekten kvarstår i minst 12 timmar, och tabletterna kan därför gärna ges kvällen före, vid tidig avresa.
34 Efekt przeciwwymiotny utrzymuje się przynajmniej przez 12 godzin, co jest korzystne, gdyż umożliwia podanie leku wieczorem, przed podróżą zaplanowaną wcześnie rano dnia następnego.
Effekten mot kräkning och illamående varar i minst 12 timmar, och tabletterna kan därför gärna ges kvällen före, vid tidig avresa.
Gdy preparat Alimta jest podawany z cisplatyną, przed podaniem dawki cisplatyny lub po jej podaniu należy także zastosować lek przeciwwymiotny (w celu zapobiegania wystąpieniu wymiotów) oraz płyny (w celu zapobiegania odwodnieniu).
När Alimta ges tillsammans med cisplatin bör även ett antiemetikum (för att förhindra kräkningar) och vätska (för att förhindra uttorkning) ges före eller efter cisplatindosen.
W przypadku spożycia w kołnierz, w którym nie jest jeszcze psa wykazując żadnych objawów zatrucia amitrazu, a 3 przeciwwymiotny procent i nadtlenek wodoru USP (2.2 ml na kilogram masy ciała, maksymalny 45 ml) podaje się doustnie po wilgotne Meal karmione.
I fallet med en krage intag under vilken hunden ännu inte uppvisar något av symptomen av amitraz toxikos, en 3 procent emetiska och USP väteperoxid (2.2 ml per kilo kroppsvikt, maximal 45 ml) administreras oralt efter en fuktig måltid har matats.