Tłumaczenie "antybalistyczna pocisk" na języku tajskim:


Miałeś na myśli : anty balistyczna pocisk ?

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Weź pocisk!
เอาล กป นมา ล กป น
Jaki pocisk?
เป นกระส นอะไร?
Pocisk wadliwy. Zbadajmy go.
กระส นด าน พวกผมจะไปตรวจด
Masz w brzuchu pocisk.
กระส นฝ งใน
Pocisk zbił wazon na komodzie!
กระส นไปถ กแจก นท บนน น
Zresztą pocisk przeciwlotniczy jest lepszy.
ไม ใช ค ณหาซ อเอาก ได จรวดใช ต อส ทางอากาศยานได ด ท ส ด น สำหร บใช อย างอ น
Teraz przyleci tu jak pocisk.
เด ยวเธอก ร บมาท น ย งก บล กกระส นป นเนอะ
Oddam ci Colta oraz pocisk.
ฉ นจะให โคลท ก บแก แล วก กระส นป นด วย
Pocisk wsadza się tędy, tak?
ไอ น ใส ตรงไหนน ะ,ตรงน ใช ม ย?
Patrzcie. Pocisk drasnął go w ucho.
ด ส กระส นถากห ของเขา
Nadal mamy Colta i jeden pocisk.
เราเหล อกระส นอย เพ ยงน ดเด ยวเท าน น
Jeśli pocisk mógłby utrzymać jakoś swoją prędkość
ถ าม นสามารถคงความเร วได นะ
Pocisk z białego metalu toczon y ręcznie.
คาดว าเป นกระส นทำเอง กล งด วยเหล กห วทองแดง
A zatem zbudował pan w swojej szopie pocisk.
ง นโดยหล กการ... ... ค ณก สร างข ปนาว ธในย งฉางค ณ
Pocisk nie uszkodził tętnicy. Raczej przeżyję, przykro mi.
ตามรอยถาก เล อดไม ออกมาก เส ยใจด วย ฉ นย งไม ตายหรอก
Pocisk w dupie będzie mi o tym przypominać.
น ก ได ล กตะก วฝ งต ด มาเป นเคร องเต อนใจ
Nazywają się pociąg pocisk , bo są zaokrąglone z przodu.
ม นได ช อว ารถไฟห วกระส น เพราะห วรถม นกลมมน
Koszyk posuni'cia kulka i można oglądać pocisk którym kamera
ล กจะตกและค ณสามารถชมว ถ ท กล อง ว ธ ท แท จร งน อ กคร ง
Jednakże jednej z ofiar nietknięty pocisk utknął w kręgosłupie.
เขาพาภรรยาและล กสาว มาถ ายร ปก นท ทะเลสาบ
SuperClarka? Wiem, że potrafisz biec szybciej niż lecący pocisk.
ฉ นร ว าเธอเร วกว าล กป น,คลาร ก
Oddam ci Colta oraz pocisk, ale musisz pomóc Deanowi.
เวลา!
Lub jeśli wystrzelę pocisk w trzy wymiary i poleci on
ในสามม ต , ม นต องเป นสมการพาราเมทร ก
Krew jest prawie czarna. To znaczy, że pocisk przebił wątrobę.
เล อดเก อบดำ กระส นถ กต บค ณ
Garcia mówi, że pocisk to 5.56mm dla odmiany M4 karabinu M16.
ถนนสายน แยกออกไปได อ กหลายทาง
Nie nazywają mnie Everhard , ponieważ mam tylko jeden pocisk w magazynku.
พวกเขาไม ยอมเร ยกฉ น Everhard เพราะว า ฉ นม กระส นป นอย น ดน งในห อง
Twierdzisz, że strzelił mu w czoło, a potem wygrzebał pocisk scyzorykiem?
นายกำล งจะบอกว าไอ ฆาตรกรย งชายคนน ท ศ รษะ... ... แล วพยายามจะคว านแผล ด วยม ดพกง นเหรอ ท านคร บ ผมไม อยากจะน กภาพตามน น
Stern, jeśli ta fabryka wyprodukuje choć jeden dobry pocisk, będę bardzo niezadowolony.
ถ าโรงงานเราทำกระส นท ย งได ...
Jeśli wystrzelisz pocisk prosto w Słońce, to dotarcie do niego zajmie 17 lat
ถ าผมย งป นไปท ดวงอาท ตย ม นจะใช เวลา 17 ป ในการไปถ งดวงอาท ตย !
Zobaczył mnie na drugim końcu pokoju i namierzył na mnie, jak pocisk samonaprowadzający.
...เหล ฉ นจากห องตรงข าม แลวก พ งมาท ฉ นอย างก บจรวดนำว ถ แล วฉ น...
Da się tak zrobić, aby pocisk wystrzelony zjednego karabinu pasował idealnie do innego?
คำพ ดจากชายท ต องการย งจากป นไรเฟ ล และม หล กฐานตรงก บคนอ น ม นจะจบได ย ง
Gustav był w stanie wystrzelić 7tonowy pocisk w cel oddalony o 37 kilometrów.
และป นรถไฟย กษ ม อาน ภาพย งระเบ ดล กส นป นใหญถ ง 7 ต น และย งไปย งเป าหมายได แม นยำมาก ห างออกไปถ ง 23 ไมล
Jakie rokowania? Chirurdzy nie mogą się dogadać, czy da usunąć pocisk nie doprowadzając do paraliżu.
ต วเขาว งไปท รถ แล วไม ได กล บมาอ ก
Impuls, pocisk, wpada do butelki, ze strumieniem fotonów, które zaczynają się przemieszczać i rozpierzchać na boki.
ค อ กล มแสงเร มเข าส ขวด ซ งค อกระส นของเรา กล มโฟตอน เร มเด นทางทะล และเร มกระเจ งภายในขวด
Hej siostrzyczko, nie zbliżymy się do tego. Ten pocisk posiada głowicę o sile 40 megaton trotylu.
ผมไม เข าใกล ไอ น นหรอก ข ปนาว ธน วเคล ยร 40 เมกะต น
Naciskając laserowy wskaźnik, w jednej bilionowej sekundy, czyli kilku femtosekundach, stworzę stumień fotonów szeroki ledwo na milimetr, i ten strumień fotonów, ten pocisk, będzie się poruszać z prędkością światła, milion razy szybciej niż zwyczajny pocisk.
ท น ถ าผม เป ด ป ด เคร องช เลเซอร ส กอ น ภายในเศษหน งส วนล านล านของว นาท ซ งเท าก บหลาย เฟมโตว นาท
Magicy igrają z ogniem i stalą, przeciwstawiają się sile piły mechanicznej, ośmielają się łapać pocisk, próbują śmiertelnej ucieczki.
น กมายากลเล นก บไฟและโลหะ ท าทายความเกร ยวกราดของเล อยยนตร กล าท จะคว าล กป น
Jeśli weźmiemy ten pocisk, ten strumień fotonów, i wstrzelimy w tę butelkę, w jaki sposób fotony się po niej rozbiją?
ท น ถ าค ณเอากระส นน ดน น หร อกล มโฟตอนท ว า ย งเข าใส ขวด โฟตอนเหล าน นจะกระเจ งเข าส ขวดน อย างไร?
Jeśli weźmiemy zwykły pocisk, na tym samym dystansie, po czym znów 10 miliardów razy zwolnimy film, jak długo musielibyśmy tu siedzieć, żeby to obejrzeć?
ท น ถ าค ณเอากระส นท วไป และปล อยให ม นเด นทางในระยะท เท าก น แล วทำให ว ด โอช าลง หน งหม นล านเท า ค ณร ไหมคร บว า
Ponieważ pocisk zbudowany jest z fotonów, rozchodzą się we wszystkich kierunkach, część z nich dociera do ukrytego manekina, który z powrotem odbija światło, a następnie drzwi odbiją, część tego światła i ułamkowa część fotonów wraca do aparatu, najciekawsze że każdy dociera tam w troszkę innym czasie.
และเพราะกล มโฟตอนเหล าน น ม นจะกระเจ งออกท กท ศทาง บางส วนจะไปถ งห นท ซ อนอย

 

Powiązane Wyszukiwania: Pocisk -