Tłumaczenie "Numer rachunku finansowym" do języka węgierskiego:


  Słownik Polskie-Węgierski

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

Władze Seszeli wskazują numer rachunku.
A számlaszámot a Seychelle szigetek hatóságai közlik.
Organy Mauritiusu wskazują numer rachunku.
A számlaszámot a mauritiusi hatóságok közlik.
Identyfikacja klienta (w szczególności poprzez numer rachunku)
A megrendelő azonosítása (nevezetesen számlaszáma alapján)
te zapisy w kwartalnym ( i miesięcznym ) rachunku finansowym nie wymagają wprowadzania zapisów przeciwnych w rachunku dochodów .
a negyedéves ( és havi ) pénzügyi mérlegben e tételeinek ellentételezését a megfelelő jövedelem sorában kell kimutatni .
nazwa, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu i adres poczty elektronicznej głównego i drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela rachunku wyznaczonego przez posiadacza rachunku dla tego rachunku.
a számla elsődleges és másodlagos felhatalmazott képviselőinek a számlabirtokos által megadott név, cím, város, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e mail cím adatai.
Organy Mauritiusu przykazują corocznie organom Unii numer rachunku.
A (2) bekezdés c) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás felhasználására vonatkozó részletes végrehajtási szabályok az e jegyzőkönyv alapján tartott első vegyes bizottsági ülésen kerülnek elfogadásra.
Wpłaty na pokrycie strat przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania należy wykazywać w rachunku finansowym .
A közvetlen befektetéssel érintett vállalatok veszteségeinek fedezéséhez való hozzájárulást a pénzügyi mérlegben kell nyilvántartani Magas Középtávú
Wpłaty na pokrycie strat przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania należy wykazywać w rachunku finansowym.
A közvetlen befektetéssel érintett vállalatok veszteségeinek fedezéséhez való hozzájárulást a pénzügyi mérlegben kell nyilvántartani
Numer referencyjny wyraźnie identyfikujący płatność w sprawozdaniu finansowym agencji płatniczej.
Az ügynökség könyvelésében a kifizetést egyértelműen azonosító referenciaszám.
Ponadto ta sama kwota zostanie sklasyfikowana jako część akcji na rachunku finansowym akcjonariuszy.
Továbbá, ugyanezt az összeget a részvényesek pénzügyi számláján a részvények tételhez kell besorolni.
Nazwisko, adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej głównego upoważnionego przedstawiciela rachunku posiadania operatora, wyznaczonego przez operatora dla tego rachunku.
Az üzemeltetői számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e mail cím adatai.
Nazwisko, adres, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela rachunku posiadania operatora, wyznaczonego przez operatora dla tego rachunku.
Az üzemeltetői számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének az adott számlához az üzemeltető által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e mail cím adatai.
Niski Średnioterminowe Wpłaty na pokrycie strat przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania należy wykazywać w rachunku finansowym .
Ezen túlmenően szükség van a bruttó tartalékeszközök pénznem szerinti megkülönböztetésére , SDR pénznemek ( összesen ) és egyéb pénznemek ( összesen ) bontásban , negyedéves késéssel .
numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru)
1.
numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru)
Valamely tagállam esetében minden, Liechtensteini adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla tekintetében, és Liechtenstein esetében minden, Tagállami adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla tekintetében az alábbi információkat kell megosztani
numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru)
Automatikus információcsere az Adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlákra vonatkozóan
numer rachunku (lub jego funkcjonalny odpowiednik w przypadku braku takiego numeru)
Valamely tagállam esetében minden, Andorrai adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla tekintetében, és Andorra esetében minden, Tagállami adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számla tekintetében az alábbi információkat kell megosztani
Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej głównego upoważnionego przedstawiciela rachunku, wyznaczonego przez Państwo Członkowskie, Komisję lub osobę dla tego rachunku.
A számla elsődleges felhatalmazott képviselőjének a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e mail cím adatai.
Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej drugorzędnego upoważnionego przedstawiciela rachunku, wyznaczonego przez Państwo Członkowskie, Komisję lub osobę dla tego rachunku.
A számla másodlagos felhatalmazott képviselőjének a tagállam, a Bizottság vagy a számlabirtokos személy által megadott név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e mail cím adatai.
Dane dotyczące rachunku bankowego muszą zawierać co najmniej nazwę podmiotu beneficjenta, nazwę posiadacza rachunku bankowego oraz adres posiadacza rachunku nazwę banku kod SWIFT numer IBAN.
a pénzügyi hozzájárulásnak a 2. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett külön összege felhasználására vonatkozó éves és többéves iránymutatások
Nasz numer EIN w Stanach Zjednoczonych to 38 3765024 numer ten pojawia się również na rachunku za darowiznę.
A mi EIN számunk az Egyesült Államokban 38 3765024 ez rajta lesz az adományodról szóló nyugtádon.
c) numer rachunku faktycznego odbiorcy lub, w przypadku braku takiego numeru, określenie wierzytelności.
c) a tényleges haszonhúzó számlaszáma vagy ennek hiányában a biztosíték megjelölése.
c) numer rachunku faktycznego odbiorcy lub określenie wierzytelności będącej podstawą do wypłaty odsetek
c) a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező hitelviszonyt megtestesítő értékpapír meghatározását és
2. Nazwa i numer tego rachunku jest przekazywany Komisji przez każde Państwo Członkowskie.
(2) Az említett számla nevét és számát minden tagállam közli a Bizottsággal.
Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, kraj, numer telefonu, numer telefaksu oraz adres poczty elektronicznej osoby wnioskującej o otwarcie osobistego rachunku posiadania.
A személyi számla megnyitását kérő személy név, cím, irányítószám, ország, telefonszám, faxszám és e mail cím adatai.
numer rachunku właściciela odsetek lub, w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek
a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározását
Numer referencyjny wyraźnie identyfikujący płatność w sprawozdaniu finansowym agencji płatniczej jako zaliczka lub kwota odzyskana.
Az ügynökség könyvelésében a kifizetést egyértelműen előlegként vagy beszedett összegként azonosító referenciaszám.
numer rachunku właściciela odsetek lub w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek oraz
a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározását és
numer rachunku właściciela odsetek lub w przypadku braku numeru określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek oraz
a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározását és
Szczegółowe informacjeprzedstawia rozdział 8 Raportu Rocznego, część 2 Zmiany organizacyjne oraz informacjadodatkowa do rachunku zysków i stratw sprawozdaniu finansowym.
Ez a kockázati kitettségelsősorban abból ered, hogy az EKB az Eurórendszer devizatartalék eszközeinek kezelésében lévő hatalmas állományait kamatozóinstrumentumokba fekteti be.
Wra liwe Dane Osobowe oznaczaj jakiekolwiek informacje, które pozwol uzyskaæ dostêp do Pañstwa rachunku pieniê nego, np. numer rachunku, numer karty kredytowej lub debetowej, w po³ czeniu z wymaganym kodem bezpieczeñstwa, kodem dostêpu lub has³em.
Különleges Adatnak minősül minden olyan információ, amely lehetővé teszi az Ön valamely pénzügyi számlájához történő hozzáférést, többek között a számlaszám, bankkártya vagy hitelkártya száma valamilyen megkövetelt biztonsági kóddal, hozzáférési kóddal vagy jelszóval együtt.
c) numer rachunku właściciela odsetek lub w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek oraz
c) a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározását és
c) numer rachunku właściciela odsetek lub w przypadku braku numeru określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek oraz
c) a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározását és
c) numer rachunku właściciela odsetek lub, w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek oraz
c) a haszonhúzó bankszámlaszámát, vagy ennek hiányában a kamatot eredményező követelés meghatározását és
Jednakże w rachunku finansowym transakcje netto związane z instrumentami pochodnymi na stopy procentowe rejestrowane są w pozycji finansowe instrumenty pochodne .
A kamatderivatívákkal kapcsolatos nettó tranzakciókat azonban a pénzügyi derivatívák között tartják nyilván a pénzügyi mérlegben .

 

Powiązane Wyszukiwania: Rachunku - Finansowym - Numer - On The Numer - Numer Of People -