Tłumaczenie "złożyć wniosek" do języka węgierskiego:


  Słownik Polskie-Węgierski

Wniosek - tłumaczenie : Złożyć - tłumaczenie : Wniosek - tłumaczenie : Wniosek - tłumaczenie : Złożyć wniosek - tłumaczenie : Złożyć wniosek - tłumaczenie : Złożyć - tłumaczenie : Złożyć wniosek - tłumaczenie : Złożyć wniosek - tłumaczenie :

Ads

  Przykłady (Zewnętrzne źródła, nie recenzja)

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
Jak złożyć wniosek?
Jogorvoslat
Jak złożyć wniosek
Hogyan pályázhatok?
Jak złożyć wniosek? ....21
Ki vehet részt? ............18A jelentkezés módja ....21
Każdy hodowca może złożyć tylko jeden wniosek.
Egy termelő csak egy kérelmet nyújthat be.
Każdy hodowca może złożyć tylko jeden wniosek.
A tenyésztők csak egy kérelmet nyújthatnak be.
Wniosek ten należy złożyć w dwóch egzemplarzach.
A kérelmet két példányban kell benyújtani.
Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.
Az egyes kérelmezők kizárólag egy kérelmet nyújthatnak be.
Pani Doyle! Czy chciała pani złożyć wniosek?
Doyle asszony, ügyrendi javaslattal kíván élni?
(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym złożyć podobny wniosek.
(DE) Elnök úr, szeretnék hasonló javaslatot előterjeszteni.
Chciałbym złożyć wniosek w sprawie przestrzegania regulaminu.
Egy ügyrendi megjegyzésem lenne.
Wniosek o konsultacje należy złożyć w terminie
A beruházó másik Félnek címzett, egyeztetés iránti kérelme a következőket tartalmazza
Należy złożyć wniosek w Krajowym Funduszu Świadczeń Rodzinnych.
Gyermekgondozási támogatásban a következő személyek részesülnek
Liczba ponownych wniosków (ponowny wniosek można złożyć, jeśli wniosek wstępny został rozpatrzony odmownie)
A megerősítő kérelmek száma (megerősítő kérelem az alapkérelem elutasítása esetén nyújtható be)
Każda grupa ma prawo złożyć wniosek o głosowanie imienne.
Minden képviselőcsoportnak joga van ahhoz, hogy név szerinti szavazást kérjen.
Unia lub ASECNA mogą złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia.
A vegyes bizottság dönthet munkacsoportok, illetve szakértői csoportok felállításáról, amennyiben ezt a feladatai ellátása érdekében szükségesnek ítéli.
powinien złożyć wniosek o urlop z przyczyn osobistych, lub
személyes okokkal indokolt szabadság kérelmezésére kapjon e felszólítást, vagy
Unia Europejska lub Szwajcaria mogą złożyć wniosek o zwołanie posiedzenia.
Az ülés összehívását az Európai Unió vagy Svájc kérheti.
wnioskodawca powinien złożyć właściwie uzasadniony wniosek o status gospodarki rynkowej.
a kérelmezőnek a piacgazdasági berendezkedés státusz iránti, kellően indokolt kérelmet be kell nyújtania.
zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.
az érdekelt felek írásos kérelmet nyújthatnak be a Bizottsághoz.
zainteresowane strony mogą złożyć pisemny wniosek o przesłuchanie przez Komisję.
meddig kérelmezhetik írásban az érdekelt felek a Bizottság általi meghallgatásukat.
2. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek i wniosek ten dotyczy jedynie jednej z części kontyngentu.
(2) Minden egyes kérelmező csak egy kérelmet nyújthat be, és az a kérelem a kontingensnek csak egy részére vonatkozhat.
Czas, w którym należy złożyć wniosek, różni się w poszczególnych krajach.
Országról országra változik, hogy pontosan mikor kell ellátást, illetve nyugdíjat igényelni.
Wniosek należy złożyć do właściwej instytucji zabezpieczenia społecznego (patrz punkt 3).
Az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges alsó korhatár esetükben nem emelkedik.
Wniosek należy złożyć do właściwej instytucji zabezpieczenia społecznego (patrz punkt 3).
Az igénylést az illetékes szociális biztonsági intézményhez kell benyújtani (lásd a 3. pontot).
Wnioskodawca może wówczas w terminie 15 dni roboczych złożyć ponowny wniosek.
A kérelmezőnek ezt követően 15 munkanap áll rendelkezésére megerősítő kérelem benyújtására.
Chciałbym złożyć wniosek w sprawie przestrzegania Regulaminu na podstawie art. 171.
A 171. cikken alapuló ügyrendi kérdéssel kapcsolatban szólalok fel.
Obecnie przedsiębiorstwo może złożyć wniosek w przypadku zagrożenia obejmującego tysiąc stanowisk.
Jelenleg ezer állásnak kell veszélyben lennie ahhoz, hogy egy vállalat az Alaphoz fordulhasson.
Założyciele spoza EOG mogą złożyć do właściwego organu wniosek o pozwolenie.
CPC631, CPC 632, a CPC 6321, CPC 63297 kivételével
Założyciele spoza EOG mogą złożyć do właściwego organu wniosek o pozwolenie.
A nem liberalizált (kötelezettség nélküli) tevékenységekre vonatkozó fenntartások kifejezése az alábbi Nincs nemzeti elbánásra és legnagyobb kedvezményes elbánásra vonatkozó kötelezettség.
Członek personelu tymczasowego może złożyć wniosek o przeniesienie w ramach Agencji.
Az ideiglenes alkalmazott kérheti az Ügynökségen belüli áthelyezését.
Zainteresowani winni złożyć wniosek w instytucji ubezpieczenia emerytalnego państwa zamieszkania, która przekaże wniosek do Banku Ubezpieczeń Społecznych.
Amennyiben ezt nem teszi meg, elveszítheti a juttatásokra vonatkozó minden jogosultságát. A járadék folyósítása minden esetben megszűnik annak a hónapnak az első napján, amelyben
Kiedy powinienem złożyć wniosek o emeryturę, jeśli pracowałem w kilku krajach europejskich?
Mikor kell öregségi nyugdíjat igényelnem abban az esetben, ha egynél több európai országban dolgoztam?
wniosek należy złożyć we właściwym organie danego Państwa Członkowskiego, załączając do niego
a kérelmet a tagállam illetékes hatóságához kell benyújtani, csatolva a következőket
2. Po okresie wycofania zatwierdzenia pierwszy przetwórca musi złożyć nowy wniosek o zatwierdzenie.
(2) A visszavonási időszakot követően az elsődleges feldolgozónak új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.

 

Powiązane Wyszukiwania: Wniosek - Złożyć - Złożyć Coś -